Leki hamujące krzepliwość cz 2 Flashcards Preview

FARMA III, kol. 4 > Leki hamujące krzepliwość cz 2 > Flashcards

Flashcards in Leki hamujące krzepliwość cz 2 Deck (30):
1

Inh. Xa - ogólnie

pentasacharydy (tylko Fonda- i Idrabiotaparynuks)- cząstka HNF odp. za wiązanie z antytrombiną- wiążą się odwracalnie TYLKO z antytrombiną- nie trzeba kontrolować laboratoryjnie

2

Inh. Xa - wymienić

1) Fondaparynuks
2) [Idraparynuks]
3) Idrabiotaparynuks
4) Rywaroksaban
5) Danaparoid
6) Defibrotyd

3

Fondaparynuks - ogólne

Inh. Xa
pentasacharyd (występuje w HNF i LMWHs)- zwiększa 300x aktywność antytrombiny po połączeniu się z nią- usuwany przez nerki- nie wywołuje HIT, małopłytkowości, interakcji z ASA ani z WARFARYNĄ

4

Fondaparynuks - wady w stosunku do heparyny

Inh. Xa
1) Brak środka neutralizującego
2) Pozajelitowo
3) ↑ cena
4) Wyd. z moczem

5

Fondaparynuks - kiedy?

Inh. Xa
1) Leczenie zakrzepicy w przebiegu HIT
2) NSTEMI
3) prof. żylnej ch. zakrzepowo-zatorowej
4) Alloplastyka biodra i kolana (profilaktyka zakrzepicy)

6

Idraparynuks

Inh. Xa
Długo działający... ale zbyt toksyczny (powikłania krwotoczne), więc przerwano badania na chorych z migotaniem przedsionków- łączony z biotyną (Idrabiotaparynuks)

7

Idrabiotaparynuks

Inh. Xa
Analog IDRAPARYNUKSU (długo działający)= IDRAPARYNUKS + biotyna
1) mniej krwawień niż idraparynuks
2) AWIDYNA: szybko neuralizuje działanie p-zakrzepowe leku
3) Niewielka akumulacja aktywności p-zakrzepowej

8

Rywaroksaban

Inh. Xa
DOACs/NOACs- doustny (bo niesacharydowa budowa)- wiąże się z Xa (zarówno wolnym jak i związanym w kompleksie protrombinazy)

ANDEKSANET α - odwraca działanie rywaroksabanu i apiksabanu

9

Danaparoid

Inh. Xa
mieszanina heparynoidów o ↓ masie cząsteczk [z jelita świni]- silnie na Xa, słabiej 20x na IIa- HIT (może być wtedy stosowany, bo jest słabo wiązany przez p-ciała przeciw-PLT indukowane przez heparynę

10

Andeksanet α

Antidotum na działanie RYWAROKSABANU i APIKSABANU

11

Defibrotyd

Inh. Xa
polideoksyrybonukleotyd
1) p-zakrzepowo i fibrynolitycznie:- ↑ PGE2, PGI2- zmiana aktywności PLT- ↑ t-PA
2) Umiarkowana aktywność p-zakrzepowa (w przeciwieństwie do heparyny i warfaryny)- leczenie pacjentów z ↑ ryzykiem krwawienia
3) Leczenie VOD

12

Defibrotyd - kiedy?

Inh. Xa
1) VOD (wątrobowa ch. żylno-okluzyjna):- po chemii przed przeszczepem szpiku- nieleczona prowadzi do MODS
2) Gdy ↑ ryzyko krwawienia (w przeciewieństwie do heparyny i warfaryny, wykazuje umiarkowaną akt. p-zakrzepową)

13

Awidyna

Neutralizuje (szybko) działanie IDRABIOTAPARYNUKSU

14

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny

1) Hirudyna i pochodne
2) Dabigatran

15

Hirudyna

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny- tworzy kompleks z trombiną, uniemożliwiając jej połączenie z fibrynogenem
- monitorowanie przez APTT
................................
- pozyskiwana z pijawek

16

Pochodne Hirudyny

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny
1) Rekombinowane hirudyny- Lepirudyna- Dezyrudyna
2) Syntetyczne analogi Hirudyny
- Biwalirudyna
- Argatroban

17

Hirudyny wskazania

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny
1) HIT
2) profilaktyka żylnej ch zak-zat
3) przeciwzakrzepowo podczas PCI
4) ostre zespoły wieńcowe
5) udar mózgu

18

Hirudyny niepożądane

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny
1) krwotoki
2) wstrząs anafilaktyczny (po ponownym stosowaniu Lepirudyny po <3 miesiącach)

19

Hirudyny przeciwwskazania

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombinyTakie jak dla HNF +:
1) ciąża i karmienie
2) niewydolność nerek (rekombinowane i Biwalirudyna)
3) niewydolność wątroby (Argatroban)
4) uczulenie

20

Dabigatran

Bezpośrednie (bez udziału antytrombiny) inh trombiny- doustny (DOAC, NOAC)- nie trzeba oznaczać APTT- antidotum: IDARUCYZUMAB

21

Najnowsze leki

1) Drotrekogin α
2) TFPI (rekombinowany inh. ścieżki aktywowanej przez czynnik tkankowy)

22

Drotrekogin α

Najnowsze leki- rekombinowane aktywne białko C- p-zakrzepowy- p-zapalny- profibrynolityczny- stosowany w Eboli- kiedyś we wstrząsie septycznym, juz nie bo nieskuteczne

23

Przeciwwskazania BEZWZGLĘDNE do leczenia przeciwzakrzepowego

1) skaza krwotoczna
2) objawy krwawienia z pp
3) choroba pp z dużym ryzykiem krwawienia
4) objawowe nadciśnienie wrotne
5) rozwarstwienie aorty
6) ciąża (w przypadku doustnych)

24

Przeciwwskazania WZGLĘDNE do leczenia przeciwzakrzepowego

1) udar krwotoczny lub pourazowy krwiak śródczaszkowy (do 2 miesięcy)
2) operacja lub uraz głowy (do 20 dni)
3) operacja (do 24h)
4) biopsja lub nakłucie tętnicy (do 24h)
5) nakłucie lędźwiowe (do 24h)
6) guz mózgu
7) źle kontrolowane nadciśnienie (>200/110)
8) retinopatia cukrzycowa
9) ciężka niewydolność wątroby lub nerek
10) ostre zapalenie osierdzia
11) HIT

25

Leczenie przeciwzakrzepowe w AF leki

Co najmniej równie skuteczne i bezpieczniejsze od Warfaryny:
1) Dabigatran
2) Rywaroksaban
3) Apiksaban
4) można wymienić na ASA + Klopidogrel

26

Leczenie przeciwzakrzepowe w AF zalety

- szybki, przewidywalny i stabilny efekt
- niewielkie interakcje z innymi lekami
- nie trzeba kontrolować krzepnięcia
- wygodniejsze dla lekarzy i pacjentów

27

DOAC/NOAC

Direct Oral Anticoagulants/Novel Oral AnticoagulantsBezpośrednie inh Xa
1) Rywaroksaban
2) Apiksaban
3) Edoksaban
4) Dabigatran Bezpośredni inh trombiny

28

Idarucyzumab

Odwraca działanie DABIGATRANU Fragment Fab humanizowanego p-ciała

29

Hemofilia A - leczenie

Niedobór VIII
1) Podanie czynnika VIII- oktokog alfa (i inne "-oktokogi" alfa)
2) Emicizumab - badania- naśladuje dzialanie VIII
3) Desmopresyna - łagodna hemofilia- uwolnienie VIII z rezerw tkankowych (do kilku dni)

30

Hemofilia B - leczenie

Niedobór IX- podanie czynnika IX: NONAKOG ALFA