Lektion 3 Ellära Flashcards Preview

Fysik > Lektion 3 Ellära > Flashcards

Flashcards in Lektion 3 Ellära Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad är elektrisk ström?

Elektrisk ström är en ordnad rörelse av laddningsbärare.

Med laddningsbärare menas positiva eller negativa elektroner, joner, neutroner.

2

Ge exempel på fasta ledare.

Ädelmetaller
Koppar

3

Ge exempel på flytande ledare.

Vattenlösning med joner

Människokroppen

Flytande metaller som tex kvicksilver

4

Vad är så kallad galvanisk ström?

Likström = strömmen går från positiv pol till negativ pol = jontofores

Elektronerna rör sig i samma riktning.

5

Vad är en så kallad faradisk ström?

Hög spänning, avges i korta pulser.

Strömmen pulserar.

Mäts i HZ Hertz, räknas därför till växelström

6

Ge exempel på isolator.

Gummi, trä, glas, papper, har dålig förmåga att leda ström.

7

Enheten för elektrisk styrka är?

Strömstyrka mäts i Ampere.

8

Enheten för spänning är?

Spänning mäts i volt

Spänning kan även kallas potentialskillnad.

9

Enheten för elektriskt motstånd är?

Elektrisk motstånd är Ohm

10

Enheten för elektrisk energi är?

Elektrisk energi är Watt

11

Vad är en transformator?

Sänker eller höjer den elektriska spänningen, gäller växelström.

12

Hur fungerar likriktaren?

Omvandlar växelström från vägguttaget till likström.

Dosan till mobil och datorladdare

13

Vad är en säkring?

Säkringar skyddar ledningar mot överbelastning.

14

Vad behöver en apparat för jontofores ansluten till vägguttaget?

Likriktaren