Lektion 1 Materia Flashcards Preview

Fysik > Lektion 1 Materia > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 Materia Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vad är fysik?

Läran om materia och dess egenskaper.

2

Ge exempel på olika underavdelningar inom fysiken.

Atomfysik
Värmelära
Elektricitetslära
Vågrörelselära

3

Vilka tre faser kan materia uppträda i?

Fast, flytande, gas.

4

Vad är det för skillnad på volym och form?

Volym= vikten, mängden

Form= hur det ser ut

5

Vad kallas det när ett ämne går från gasform till flytande?

Kondensation

6

Prov:
Vad är temperatur ett mått på?

Ett mått på molekylernas vibrationsenergi och rörelseenergi.

7

Varför känns det kallt när vatten avdunstar från vår hud?

Avdunstningen kräver energi.
Den energin tas från vår kropp i form av värme från vår hud.

8

Vad innebär absoluta nollpunkten,
-273,15 grader C?

När molekylerna är helt stilla, 0 i Kelvin.

9

I vilken enhet mäts den RELATIVA luftfuktigheten?

%

10

I vilken enhet mäts den ABSOLUTA luftfuktigheten?

Gram/liter

11

Varför är luften torr inomhus på vintern?

Kall luft ute innehåller mindre fukt på vintern, den värmer vi upp inomhus= ännu torrare.

12

Vilka nackdelar har torr luft?

Eksem, damm, torra slemhinnor.

13

Vilka nackdelar har fuktig luft?

Svamp, mögel

14

Om du vill ha fuktig luft, vart ska du befinna dig?

Tropiska klimat

15

Prov:
Vad gäller enligt energiprincipen?

Energi kan inte förintas eller nyskapas, bara omvandlas från en form till en annan.

16

Ge ett exempel på hur energi alltid omvandlas.

Lägesenergi-Rörelseenergi-Värmeenergi

Kemiskenergi- Strålnibgsenergi- Kärnenergi

17

Hur förflyttas värmeenergi?

Genom ledning, konvektion och strålning.