Lektion 6 Flashcards Preview

Av, min arm! > Lektion 6 > Flashcards

Flashcards in Lektion 6 Deck (48):
1

to excuse

unskylder [unskyldte, har unskyldt]

2

to get off

står af

3

next

næste

4

time (dt.: Mal)

en gang

5

to stop

stopper [stoppede, er stoppet]

6

poor

stakkels

7

the one

den ene

8

to pull

trækker [trak, har trukket]

9

to get

får [fik, har fået]

10

rheumatism

(en) gigt

11

shoulder

en skulder

12

well

vel

13

limb

et lem

14

only, just

bare

15

indeed, actually

sandelig

16

bad

slem

17

to be in a hurry

have travlt

18

to slaughter

slagter [slagtede, har slagtet]

19

victim

et offer

20

(bus) stop

et stoppested

21

to reach

når frem til

22

dark blue

mørkeblå

23

water

et vand

24

to splash

skvulper [skvulpede, har skvulpet]

25

to look around

ser sig om

26

to rummage

roder [rodede, har rodet]

27

to mutter

mumler [mumlede, har mumlet]

28

near

nær

29

further

videre

30

suddenly

pludselig

31

loud, tall, high

høj

32

siren

en sirene

33

at

ved

34

only now

først nu

35

to discover

opdager [opdagede, har opdaget]

36

to throw

kaster [kastede, har kastet]

37

to run

løber [løb, er løbet]

38

to

hen

39

sack

en sæk

40

empty

tom

41

hand

en hånd

42

voice

en stemme

43

useless

nytteløs

44

behind

bag

45

resistance

en modstand

46

law

en lov

47

name

et navn

48

to detain

anholder [anholdt, har anholdt]