Lektion 7 Flashcards Preview

Av, min arm! > Lektion 7 > Flashcards

Flashcards in Lektion 7 Deck (51):
1

to wake up

vågner [vågnede, er vågnet]

2

unit, lesson

en lektion

3

back then

dengang

4

to think

tænker [tænkte, har tænkt]

5

too much

for meget

6

half

halv

7

police officer

en politibetjent

8

to follow

følger [fulgte, har fulgt]

9

constitution

en grundlov

10

to obey

adlyder [adlød, har adlydt]

11

room

et lokale

12

to feel

føler [følte, har følt]

13

quite

temmelig

14

guilty

skyldig

15

judge

en dommer

16

to state

oplyser [oplyste, har oplyst]

17

to match; to fit

passer [passede, har passet]

18

i.e.

det vil sige (dvs.)

19

misunderstanding

en misforståelse

20

to show

viser [viste, har vist]

21

to travel

rejser [rejste, har rejst]

22

to talk, to speak

snakker [snakkede, har snakket]

23

therefore

derfor

24

to want

vil [ville, har villet]

25

to listen

lyder [lød, har lydt]

26

never

aldrig

27

to come from, to originate

stammer fra [stammede, har stammet]

28

post office

et posthus

29

to steal

røver [røvede, har røvet]

30

million

en million

31

Danish krone

en krone

32

note; banknote

en seddel

33

mailbag

en postsæk

34

thief

en røver

35

accent

en accent

36

to explain

forklarer [forklarede, har forklaret]

37

just, exactly

netop

38

friendly

venlig

39

to tell

fortæller [fortalte, har fortalt]

40

to catch

fanger [fangede, har fanget]

41

to stop, to quit

holder op [holdt, er holdt]

42

to prove

beviser [beviste, har bevist]

43

passport

et pas

44

pocket

en lomme

45

at, with

hos

46

accomplice

en medskyldig

47

strict

streng

48

to do

gør [gjorde, har gjort]

49

to knock

banker [bankede, har banket]

50

door

en dør

51

before

før