Leson Katòz, Tan an Flashcards Preview

Beginning and Intermediate Creole > Leson Katòz, Tan an > Flashcards

Flashcards in Leson Katòz, Tan an Deck (17):
1

It is nice

Li fè bon

2

It is cool/fresh

Li fè fre

3

It is cold

Li fè frèt

4

It is hot

Li fè cho

5

It is raining

L'ap fè lapli

6

Rain is falling

Lapli ap tonbe

7

It is snowing

Li fè nèj

8

The weather is calm

Tan an kalm

9

The sky is blue

Syèl la ble

10

The weather is terrible/bad

Tan an move

11

The weather is beautiful

Tan an bèl

12

To hate

Rayi

13

Dry

Sèch

14

Wet

mouye

15

Spring

Prentan

16

Autumn

Otòn

17

Winter

Ivè