Lesson 16 Flashcards Preview

Kelsey Semester 1 Patterns Kelseybic > Lesson 16 > Flashcards

Flashcards in Lesson 16 Deck (25)
1

sleepy

na3saan

2

tired/ not well

ta3baan

3

lazy

kaslaan

4

knowledgable/understanding

fahmaan

5

responsible

mas'uul

6

beneficial

mufiid

7

cheap

rxiis.

8

precious/valuable

&amiin

9

broken down/not operable

xarbaan

10

sick

mariid.

11

desperate/ hopeless

ya'saan

12

magazine

majalli_

13

shy

xajlaan

14

student (s)

t.aalib (t.ullaab)

15

party

h.afli_

16

weak/slim

d.a3iif (d.i3aaf)

17

broken (into pieces)

maksuur

18

lightweight

xafiif (xfaaf)

19

heavy

tqiil (itqaal)

20

clean

nd.iif (nd.aaf)

21

interesting/ tasty

laziiz

22

tiring

mut3ib

23

price (s)

si3r ('as3aar)

24

very

jiddan

25

the rent

il'ijaar