Level1 M-R Flashcards Preview

aaa > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q
vrah
A
murderer
2
Q
tajemství; záhada
A
mystery
3
Q
nahý; holý
A
naked
4
Q
státní; národní
A
national
5
Q
přírodní; normální
A
natural
6
Q
nedaleko
A
nearby
7
Q
málem; přibližně
A
nearly
8
Q
nutně; bezpodmínečně
A
necessarily
9
Q
záporný; odmítavý
A
negative
10
Q
soused
A
neighbour
11
Q
sousedství; blízké okolí
A
neighbourhood
12
Q
ani; ani jeden
A
neither
13
Q
synovec
A
nephew
14
Q
nervový; napjatý; ustrašený
A
nervous
15
Q
Nový Zéland
A
New Zealand
16
Q
novinky; zpravodajství
A
news
17
Q
neteř
A
niece
18
Q
zlý sen
A
nightmare
19
Q
nikdo
A
no one
20
Q
nikdo
A
nobody
21
Q
kravál; zvuk
A
noise
22
Q
normálně; běžně; obvyklý
A
normally
23
Q
sever; severní; severně
A
north
24
Q
nos; příď
A
nose
25
Q
nic
A
nothing
26
Q
podstatné jméno
A
noun
27
Q
román; původní
A
novel
28
Q
nyní; v těchto dnech
A
nowadays
29
Q
nikde; nikam
A
nowhere
30
Q
věc; předmět; namítat
A
object
31
Q
zřejmě; patrně
A
obviously
32
Q
příležitost; událost
A
occasion
33
Q
příležitostně; někdy
A
occasionally
34
Q
podivný; lichý; nadbytečný
A
odd
35
Q
oficiální; úřední
A
official
36
Q
olivový olej
A
olive oil
37
Q
připojený k síti
A
online
38
Q
na jevišti
A
onstage
39
Q
opál
A
opal
40
Q
názor; posudek
A
opinion
41
Q
šance; naděje; příležitost
A
opportunity
42
Q
ústní
A
oral
43
Q
orchestr
A
orchestra
44
Q
pořadí; klid; řád; rozkaz
A
order
45
Q
obvyklý; obyčejný; prostý
A
ordinary
46
Q
organizace; uspořádání; pořádání
A
organisation
47
Q
zařídit; uspořádat
A
organise
48
Q
organismus
A
organism
49
Q
původní; nejstarší; originál; nový
A
original
50
Q
původně; prvotně; nově
A
originally
51
Q
naše
A
ours
52
Q
přes noc
A
overnight
53
Q
zaspat
A
oversleep
54
Q
dlužit
A
owe
55
Q
vlastník
A
owner
56
Q
kyslík
A
oxygen
57
Q
balíček; zásilka
A
package
58
Q
krabička; balíček
A
packet
59
Q
barva; lak; vymalovat
A
paint
60
Q
malování; natírání
A
painting
61
Q
palác; luxusní dům
A
palace
62
Q
padák
A
parachute
63
Q
Paříž
A
Paris
64
Q
příčestí
A
participle
65
Q
částice; kousek
A
particle
66
Q
konkrétní; mimořádný
A
particular
67
Q
pasivní; trpný
A
passive
68
Q
minulost; minulý
A
past
69
Q
pacient; trpělivý
A
patient
70
Q
vzor; model
A
pattern
71
Q
zaplatit; splatit; vrátit (peníze)
A
pay back (money)
72
Q
klidný; útulný
A
peaceful
73
Q
na; za; podle
A
per
74
Q
vůně; parfém
A
perfume
75
Q
možná; snad
A
perhaps
76
Q
doba; období
A
period
77
Q
Persie
A
Persia
78
Q
domácí mazlíček
A
pet
79
Q
fotografie
A
photograph
80
Q
frázové sloveso
A
phrasal (verb)
81
Q
piáno; klavír
A
piano
82
Q
hromada; spousta
A
pile
83
Q
pilíř; sloupek
A
pillar
84
Q
růžový
A
pink
85
Q
roura; trubka; dýmka
A
pipe
86
Q
piraňa
A
piranha
87
Q
planeta; oběžnice
A
planet
88
Q
rostlina; zasadit
A
plant
89
Q
talíř; tác
A
plate
90
Q
hráč
A
player
91
Q
spokojený; potěšený
A
pleased
92
Q
potěšení; radost
A
pleasure
93
Q
spiknutí; plán; políčko; zakreslit
A
plot
94
Q
kapsa; ohnisko
A
pocket
95
Q
policie; policejní
A
police
96
Q
policista
A
policeman
97
Q
slušný; zdvořilý
A
polite
98
Q
politik
A
politician
99
Q
znečištěný
A
polluted
100
Q
znečištění; exhalace
A
pollution
101
Q
louže; plavecký bazén; rybník; kulečník
A
pool
102
Q
kladný; souhlasný; jasný
A
positive
103
Q
majetnický; žárlivý
A
possessive
104
Q
snad; přijatelný
A
possibly
105
Q
síla; výkon; vliv
A
power
106
Q
užitečný; funkční; uskutečnitelný
A
practical
107
Q
předpovídat; věštit
A
predict
108
Q
předpověď; věštba
A
prediction
109
Q
mít raději
A
prefer
110
Q
předpona
A
prefix
111
Q
chystat; vařit; ustlat
A
prepare
112
Q
předložka
A
preposition
113
Q
hlasatel; moderátor
A
presenter
114
Q
zamezit; předejít
A
prevent
115
Q
zabránění
A
prevention
116
Q
předseda
A
prime minister
117
Q
soukromý; tajný
A
private
118
Q
výrobek; výsledek
A
product
119
Q
odborný; profesionální
A
professional
120
Q
profil; obrys
A
profile
121
Q
postup; povýšení; reklama
A
promotion
122
Q
rychlý; dochvilný; náznak
A
prompt
123
Q
zájmeno
A
pronoun
124
Q
vyslovovat; prohlásit
A
pronounce
125
Q
vhodný; pravý; přijatelný
A
proper
126
Q
demonstrant; protestující
A
protester
127
Q
pyšný; nadutý
A
proud
128
Q
uveřejnit; publikovat
A
publish
129
Q
táhnout
A
pull
130
Q
účel; cíl; záměr
A
purpose
131
Q
trpět bez nářků
A
put up with
132
Q
kvalifikovaný; diplomovaný
A
qualified
133
Q
kvantifikátor
A
quantifier
134
Q
množství; počet
A
quantity
135
Q
čtvrtfinále
A
quarter-final
136
Q
královna; dáma
A
queen
137
Q
fronta; stát ve frontě
A
queue
138
Q
deštný prales
A
rainforest
139
Q
zvednout; zvýšit
A
raise
140
Q
žiletka; břitva
A
razor
141
Q
čtenář
A
reader
142
Q
připraven
A
ready
143
Q
skutečný; pravý; fakt
A
real
144
Q
skutečnost
A
reality
145
Q
skutečný život
A
real-life
146
Q
dostat; utrpět
A
receive
147
Q
nedávno
A
recently
148
Q
přivítání; recepce; příjem
A
reception
149
Q
recept; předpis
A
recipe
150
Q
poznat; uznat
A
recognise
151
Q
doporučit; poradit
A
recommend
152
Q
pokořit rekord
A
record-breaking
153
Q
nahrávka; záznam
A
recording
154
Q
odmítnout; zamítnout
A
refuse
155
Q
pravidelný; stálý
A
regular
156
Q
příbuzný; poměrný
A
relative
157
Q
uvolnit se; uklidnit; zmírnit
A
relaxed
158
Q
propuštění; vypouštění; zproštění
A
release
159
Q
dálkové ovládání
A
remote (control)
160
Q
přestěhovat se; odstranit; odklidit
A
remove
161
Q
opakování; repríza
A
repeat
162
Q
hlášení; stěžovat si; ohlásit
A
report
163
Q
zpravodaj; dopisovatel
A
reporter
164
Q
požadavek; žádost; požádat
A
request
165
Q
záchrana; pomoc
A
rescue
166
Q
průzkum; bádání
A
research
167
Q
vědecký pracovník
A
researcher
168
Q
reservace; objednávka
A
reservation
169
Q
chladný; odměřený; zamluvený
A
reserved
170
Q
usedlík; místní obyvatel; host
A
resident
171
Q
reagovat; odpovědět
A
respond
172
Q
odpověď
A
response
173
Q
odpočinek; klid; podpěra
A
rest
174
Q
výsledek
A
result
175
Q
odejít do penze
A
retire
176
Q
recenze; kritika; revize
A
review
177
Q
točit se
A
revolve
178
Q
rytmus
A
rhythm
179
Q
jezdectví
A
riding
180
Q
prsten; kruh; zvonění
A
ring
181
Q
řeka Amazonka
A
River Amazon
182
Q
řeka Temže
A
River Thames
183
Q
lupič; zloděj
A
robber
184
Q
krádež; loupež
A
robbery
185
Q
robot
A
robot
186
Q
robotika
A
robotics
187
Q
rokenrol
A
rock (music/band)
188
Q
raketa; raketová střela
A
rocket
189
Q
hraní role
A
role-play
190
Q
role; kotouč; rohlík; houska
A
roll
191
Q
Říman; římský
A
Roman
192
Q
romantika; romance; rytířský román
A
romance
193
Q
romantický; milovnický
A
romantic
194
Q
Řím
A
Rome
195
Q
střecha
A
roof
196
Q
růže; růžový
A
rose
197
Q
okolo
A
round
198
Q
řada; veslovat; kravál
A
row
199
Q
královský
A
royal