Level4 Biz 1 Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q
)hodnocení (toho, jak dobře člověk vykonává práci
A
appraisal
2
Q
systém prémií, odměn
A
bonus scheme
3
Q
účetnictví
A
book-keeping
4
Q
počítačově gramotný, znalý základů práce na počítači
A
computer literate
5
Q
základní
A
core
6
Q
speciálně vytvořený pro daný účel, věnovaný něčemu
A
dedicated
7
Q
akademická hodnost, akademický titul
A
degree
8
Q
firma, společnost
A
firm
9
Q
velmi dobrý/výborný začátek
A
flying start
10
Q
cíl
A
goal
11
Q
absolvent vysoké školy
A
graduate
12
Q
praktický (ne teoretický)
A
hands-on
13
Q
schopný, úspěšný a ctižádostivý člověk (který to patrně daleko dotáhne)
A
high flier
14
Q
firemní, interní
A
in-house
15
Q
klíčový, hlavní, velmi důležitý
A
key
16
Q
splnit cíle, které si člověk stanoví na začátku studia či kurzu
A
learning goals: meet the learning goals
17
Q
s ručením omezeným
A
limited
18
Q
monitorovat; pozorně sledovat a zaznamenávat
A
monitor
19
Q
školení/kurzy/výcvik v rámci zaměstnání
A
on-the-job training
20
Q
člověk nalézající se ve firemní hierarchii stejně vysoko, kolega
A
peer
21
Q
smlouva na dobu neurčitou
A
permanent contract
22
Q
slibný
A
promising
23
Q
povýšit
A
promote
24
Q
člověk nově přijatý do firmy
A
recruit
25
Q
plat
A
salary
26
Q
dovednost
A
skill
27
Q
profesní růst zaměstnanců
A
staff development
28
Q
studijní volno
A
study leave
29
Q
"šitý"/připravený na míru
A
tailor-made
30
Q
"rekordní listina", výkon v oboru, souhrn všech úspěchů a neúspěchů firmy či jednotlivce
A
track record
31
Q
pracovní zatížení/úkoly/úvazek
A
workload
32
Q
účetnictví
A
accounting
33
Q
oddělení
A
areas
34
Q
provádět audit, kontrolovat účetnictví
A
audit
35
Q
"dítě" - projekt nebo práce, které někdo věnuje značnou péči, protože je to jeho nápad
A
baby: your own baby
36
Q
správní rada
A
board of directors
37
Q
kandidát, uchazeč o zaměstnání
A
candidate
38
Q
pokladní
A
cashier
39
Q
zkratka pro Chief Executive Officer - viz níže
A
CEO
40
Q
náročný, ale zároveň lákavý
A
challenging
41
Q
pokladna (např. v samoobsluze)
A
checkout
42
Q
hlavní výkonný ředitel (odpovídající za řádný chod a celkovou prosperitu firmy), prezident firmy, generální ředitel
A
Chief Executive Officer
43
Q
vedoucí pracovník zodpovědný ve firmě za počítače a informační systémy, vedoucí oddělení informačních technologií
A
Chief Information Officer
44
Q
zkratka pro Chief Information Officer - viz výše
A
CIO
45
Q
vztahy se zákazníky, úsilí budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky
A
customer relations
46
Q
služby zákazníkům
A
customer service
47
Q
konečný termín, lhůta
A
deadline
48
Q
vedoucí finančního oddělení
A
Finance Manager
49
Q
finanční rok
A
financial year
50
Q
propustit ze zaměstnání, dát výpověď
A
fire
51
Q
předpovídat, dělat prognózy
A
forecast
52
Q
přinášející uspokojení, naplňující
A
fulfilling
53
Q
dokončení studia na vysoké škole, promoce
A
graduation
54
Q
zkratka pro Human Resources Manager - viz níže
A
HRM
55
Q
vedoucí personálního oddělení/oddělení lidských zdrojů
A
Human Resources Manager
56
Q
konference či jiná slavnostní akce, při níž firma děkuje zákazníkům a odměňuje zaměstnance
A
incentive event
57
Q
osoba účastnící se přijímacího pohovoru, interviewovaný
A
interviewee
58
Q
zkratka pro "informační technologie"
A
IT
59
Q
uvést na trh
A
launch
60
Q
životní styl
A
lifestyle
61
Q
provozní účetnictví
A
management accounting
62
Q
vrchní ředitel, vedoucí ředitel, generální ředitel - synonymum k Chief Executive Officer
A
Managing Director
63
Q
marketingový poradce
A
Marketing Consultant
64
Q
zkratka pro Personal Assistant
A
PA
65
Q
práce na částečný úvazek
A
part-time job
66
Q
to, jak si člověk či firma vede; výkon, plnění
A
performance
67
Q
osobní asistent/ka, sekretářka
A
Personal Assistant
68
Q
pracovník pro styk s veřejností, tiskový mluvčí (zkratka z Public Relations Officer)
A
PRO
69
Q
zkratka pro "Research and Development" - viz níže
A
R&D
70
Q
nábor pracovních sil, přijímání pracovníků
A
recruitment
71
Q
vystřídání; střídač, vystřídač
A
relief
72
Q
mně podřízený
A
reporting to me
73
Q
výzkum a vývoj
A
Research and Development
74
Q
role, úloha, funkce
A
role
75
Q
běžná/každodenní korespondence
A
routine correspondence
76
Q
vlastnost výrobku/služby, která přispívá k jeho prodeji/jejímu využití; "plus", bod k dobru
A
selling point
77
Q
ten, který umí dobře mluvit a přesvědčovat; vemlouvavý
A
smooth-talking
78
Q
kontrolor, inspektor, supervizor
A
supervisor
79
Q
cíl, cílový plán
A
target
80
Q
mít radost/potěšení z něčeho, líbit se, užívat si
A
thrive on
81
Q
pokladní, pokladník (v organizaci)
A
treasurer
82
Q
vize, plán
A
vision
83
Q
pokud jde o práci
A
workwise
84
Q
vzděláním absolvované školy a získané tituly
A
academic background
85
Q
zdravý/"selský" rozum
A
common sense
86
Q
spotřebitelský výrobek, spotřební zboží
A
consumer product
87
Q
životopis
A
CV
88
Q
odhalený
A
found out
89
Q
úplný, se vším všudy
A
full-on
90
Q
koncert, představení
A
gig
91
Q
pustit se do něčeho, začít s něčím
A
go about
92
Q
jít rovnou do koše
A
go straight in the bin
93
Q
inovace, novinka
A
innovation
94
Q
uspokojení z práce
A
job satisfaction
95
Q
stánek, kiosek
A
kiosk
96
Q
distribuce prostřednictvím internetu
A
online distribution
97
Q
výhoda navíc k platu (např. firemní automobil)
A
perk
98
Q
povýšení (v zaměstnání)
A
promotion
99
Q
vnímavý
A
receptive
100
Q
osoba, která může o někom podat reference; garant, ručitel
A
referee
101
Q
odrážet, vyjadřovat, ukazovat
A
reflect
102
Q
uvedení na trh
A
release
103
Q
prostor, příležitosti
A
scope
104
Q
pozemní pošta, pomalá/"šnečí" pošta
A
snail mail
105
Q
moudrá rada(y)
A
words of wisdom
106
Q
najít určité údaje/informace v počítači
A
bring up details
107
Q
nesmírně důležitý
A
critical
108
Q
nalézt informace o nějakém člověku ve svém počítači
A
details: bring up your details
109
Q
hodně
A
great deal
110
Q
(hovor.) nezavěšovat, počkat u telefonu
A
hang on
111
Q
adresát/příjemce vzkazu
A
intended recipient
112
Q
nechat někoho čekat u telefonu
A
put someone on hold
113
Q
viz "bring up your details"
A
screen: get it up on the screen
114
Q
aktualizovat
A
update
115
Q
volné pracovní místo
A
vacancy
116
Q
povědomí o určité značce výrobků
A
brand awareness
117
Q
proces vymýšlení/vytváření značek výrobků
A
branding
118
Q
propagační brožura/katalog
A
brochure
119
Q
těžit z něčeho
A
capitalise on
120
Q
ústřední část/prvek
A
centrepiece
121
Q
schopnost začít romantický vztah
A
dating skills
122
Q
adresné rozesílání propagačních materiálů potenciálním zákazníkům
A
direct mail
123
Q
nevýhoda
A
drawback
124
Q
vymyslet
A
dream up
125
Q
podstata
A
essence
126
Q
neformální diskusní skupina pro marketingový výzkum
A
focus group
127
Q
dárek
A
gift
128
Q
návštěva určitých internetových stránek
A
hit
129
Q
přehnaným/bombastickým způsobem propagovat
A
hype
130
Q
leták
A
leaflet
131
Q
začít pracovat na počítači, přihlásit se (na začátku práce s počítačem), připojit se na internet/internetové stránky
A
log on
132
Q
logo
A
logo
133
Q
loterie
A
lottery
134
Q
podíl na trhu
A
market share
135
Q
reklamy/propagace na internetu
A
online publicity
136
Q
provozní náklady, režijní náklady, režie
A
overheads
137
Q
zaplatit vyšší cenu
A
pay a premium
138
Q
marketingová taktika, marketingový trik/tah
A
ploy
139
Q
takový způsob vystavení výrobku v obchodě, který láká zákazníky ke koupi
A
point-of-sales display
140
Q
připevnit na zeď, vylepit
A
post
141
Q
marže
A
profit margin
142
Q
reklamní/propagační aktivity
A
promotional activities
143
Q
koupě
A
purchase
144
Q
uznání, ocenění, chvála
A
recognition
145
Q
znovu vymýšlet, měnit vzhled/povahu něčeho
A
reinvent
146
Q
maloobchodní; jako sloveso prodávat zákazníkům v obchodech
A
retail
147
Q
vzorek
A
sample
148
Q
slogan
A
slogan
149
Q
sponzorování, sponzoring
A
sponsorship
150
Q
změnit
A
switch
151
Q
cílová skupina potenciálních zákazníků
A
target audience
152
Q
úkol, práce
A
task
153
Q
internetové stránky
A
website
154
Q
hotovostní tok
A
cashflow
155
Q
prostor, kde mohou lidé relaxovat (doslova "vychladnout")
A
chill-out zone
156
Q
spoluzakladatel
A
co-founder
157
Q
kontakty (lidé na vysokých postech, kteří mohou pomoci informacemi; známosti, které mohou pomoct v práci)
A
contacts
158
Q
stálí zákazníci
A
customer base
159
Q
vyrobený na objednávku/zakázku
A
customised
160
Q
dobrý, slušný
A
decent
161
Q
zkrácená podoba slova "delicatessen" = lahůdkářství, lahůdky (obchod)
A
deli
162
Q
podnikatelské schopnosti/dovednosti (schopnosti potřebné k tomu, aby mohl člověk začít podnikat)
A
entrepreneurial skills
163
Q
založit
A
found
164
Q
zkratka pro noviny Financial Times
A
FT
165
Q
mezera/skulina na trhu
A
gap in the market
166
Q
obecný
A
generic
167
Q
udržovat v chodu/v pohybu
A
keep momentum
168
Q
firemní název/symbol
A
label
169
Q
nová řada (výrobků)
A
line: new line
170
Q
výrobek pro omezený okruh zákazníků
A
niche product
171
Q
na trh, na trhu
A
on the market
172
Q
"na cestě" - ustavičné přesouvání se z místa na místo
A
on the road
173
Q
vybrat si
A
opt for
174
Q
předčít co do prodeje jiné výrobky
A
outsell
175
Q
zabalený
A
packaged
176
Q
osobní kontakt (např. se zákazníky)
A
personal touch
177
Q
zaměřit se
A
pitch
178
Q
velký hráč (na trhu)
A
player: big player
179
Q
cenově nedostupný
A
prohibitive
180
Q
plánovaný
A
projected
181
Q
sáček
A
sachet
182
Q
zajistit prostory (pro podnikání)
A
secure a site
183
Q
prudce stoupat
A
soar
184
Q
sponzorovat
A
sponsor
185
Q
stánek
A
stand
186
Q
malá začínající firma
A
start-up
187
Q
rozruch
A
stir
188
Q
dodavatelský řetězec
A
supply chain
189
Q
dobře se uchytit na trhu, získat si oblibu
A
take off
190
Q
tržba
A
takings
191
Q
obrat
A
turnover
192
Q
drahý, kvalitní a luxusní
A
upmarket
193
Q
ústní reklama (spokojení zákazníci, kteří informují o výrobku jiné lidi)
A
word of mouth
194
Q
článek
A
write-up
195
Q
rozpočet
A
budget
196
Q
dodat
A
deliver
197
Q
výhoda
A
edge
198
Q
vyřizování požadavků/objednávek v pořadí, v jakém docházejí - podle hesla "kdo dříve přijde, ten dřív mele"
A
first-come-first-serve
199
Q
konkurenceschopný
A
keen
200
Q
komunikovat, být ve styku
A
liaise