Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q
věda o dešifrování
A
cryptology
2
Q
manžety
A
cuffs
3
Q
kultivovat, pěstovat
A
cultivate
4
Q
běžný účet
A
current account
5
Q
zvyky
A
customs
6
Q
omezení, restrikce
A
cutbacks
7
Q
kybernetický svět
A
cyberspace
8
Q
odškodné
A
damages
9
Q
škodlivý
A
damaging
10
Q
dovolit si, troufnout si
A
dare
11
Q
databáze
A
databases
12
Q
denní světlo
A
daylight
13
Q
dluh
A
debt
14
Q
rozluštit
A
decipher
15
Q
rozhodný
A
decisive
16
Q
zdobit
A
decorate
17
Q
závěr, úsudek
A
deductions
18
Q
bránit, chránit
A
defend
19
Q
definovat, formulovat
A
define
20
Q
definující
A
defining
21
Q
odložený
A
delayed
22
Q
záměrně, schválně
A
deliberately
23
Q
dodání, doručení, roznáška
A
delivery
24
Q
požadavky, nároky
A
demands
25
Q
popřít
A
deny
26
Q
závislost
A
dependence
27
Q
záviset
A
depending
28
Q
záviset
A
depends
29
Q
popsat
A
describe
30
Q
zasloužit si
A
deserve
31
Q
zoufalý
A
desperate
32
Q
ničení
A
destruction
33
Q
ničivý
A
destructive
34
Q
podrobný
A
detailed
35
Q
nenávidět
A
detest
36
Q
vyvíjet
A
develop
37
Q
dietní rady
A
dietary advice
38
Q
lišit se
A
differ
39
Q
vykopat
A
dig up
40
Q
těžké rozhodování, rozpaky
A
dilemma
41
Q
režiséři, ředitelé
A
directors
42
Q
kázeň, disciplína
A
discipline
43
Q
slevy
A
discounts
44
Q
rozdělení, rozšíření
A
distribution
45
Q
rušit
A
disturb
46
Q
dělba
A
division
47
Q
kutilství
A
DIY
48
Q
pochybovat
A
doubt
49
Q
snížit počet zaměstnanců
A
downsize
50
Q
tucty, spousty
A
dozens
51
Q
divadelní har, drama
A
dramas
52
Q
nevýhody
A
drawbacks
53
Q
děsit se čeho, strach, hrůza
A
dread
54
Q
vrtat, vyvrtat
A
drill
55
Q
kapat
A
drip
56
Q
vyčistit
A
dry-cleaned
57
Q
dabovaný
A
dubbed
58
Q
be due - býr splatný, být vrácen, mít přijet
A
due
59
Q
peřina
A
duvet
60
Q
umírat žízní
A
dying for a drink
61
Q
dychtivě
A
eagerly
62
Q
orel
A
eagle
63
Q
jídelní návyky
A
eating habits
64
Q
ekologický
A
ecological
65
Q
výnosný
A
economic
66
Q
výchovný, naučný
A
educational
67
Q
vliv
A
effect
68
Q
efektivně
A
efficiently
69
Q
úsilí, smaha
A
effort
70
Q
elektronický
A
electronic
71
Q
rozpaky
A
embarrassment
72
Q
vynořit se, vyjít z
A
emerge
73
Q
vládce, císař
A
emperor
74
Q
důraz
A
emphasis
75
Q
setkání
A
encounter
76
Q
povzbudit, nabádat
A
encourage
77
Q
encyklopedie
A
encyclopaedia
78
Q
vést rozhovor
A
engage in conversation
79
Q
inženýr, technik, projektant
A
engineers
80
Q
nadšení
A
enthusiasm
81
Q
závidět
A
envy
82
Q
stejně
A
equally
83
Q
rovnice
A
equations
84
Q
rovnocenný
A
equivalent
85
Q
rozežrat, rozleptat, způsobit erozi
A
erode
86
Q
velmi důležitý, nezbytný
A
essential
87
Q
etický, morální
A
ethical
88
Q
pravidla chování
A
etiquette
89
Q
nakonec
A
eventually
90
Q
každonenní, bežný život
A
everyday life
91
Q
přehánět, zveličovat
A
exaggerate
92
Q
zkoušková místnost, hala
A
exam hall
93
Q
vyměnit
A
exchange
94
Q
manažer
A
executive
95
Q
rozveselený, rozjařený
A
exhilarated
96
Q
existovat
A
exist
97
Q
existence,
A
existence
98
Q
rozšířit, rozpínat se
A
expand
99
Q
zážitky
A
experiences
100
Q
vzvážet
A
export
101
Q
vyjádření
A
expressions
102
Q
vytáhnout
A
extract
103
Q
pasáž, výňatek
A
extract
104
Q
bývalý víceprezident
A
ex-vice president
105
Q
možnosti
A
facilities
106
Q
faktor, činitel
A
factor
107
Q
padat, spadnout
A
fall
108
Q
známý
A
familiar
109
Q
jízdné
A
fare
110
Q
za vlasy přitažený
A
far-fetched
111
Q
rychlé občerstvení
A
fast-food
112
Q
rychlý
A
fast-moving
113
Q
osud
A
fate
114
Q
hostina, oslava
A
feast
115
Q
peří
A
feathers
116
Q
být nevolno, cítit se špatně
A
feel sick
117
Q
poplatky, školné
A
fees
118
Q
spolu-
A
fellow
119
Q
ženský
A
feminine
120
Q
beletrie
A
fiction
121
Q
vymyšlený, fiktivní
A
fictitious
122
Q
číslo, počet
A
figure
123
Q
systém archivování
A
filing system
124
Q
předpremiéry
A
film previews
125
Q
prchnout, utéci
A
flee
126
Q
projet si, prolistovat
A
flick through
127
Q
plynulost
A
fluency
128
Q
diskusní skupina
A
focus group
129
Q
mít něco velmi rád
A
fond
130
Q
stopa, šlépěj
A
footprint
131
Q
nutit, donutit
A
force
132
Q
tvary
A
forms
133
Q
jmění, bohatství
A
fortune
134
Q
věštění
A
fortune-telling
135
Q
veřejná diskuse
A
forum
136
Q
velice starý, zkamenělina
A
fossil
137
Q
vůně
A
fragrance
138
Q
pracovník na volné noze, nezávislý
A
freelance
139
Q
právě připravený, čerstvý
A
freshly-prepared
140
Q
dospělý
A
fully-grown
141
Q
funkce
A
function
142
Q
podstatný
A
fundamental
143
Q
nejlegračnější
A
funniest
144
Q
kožešina, srst
A
fur
145
Q
další vzdělívání
A
further education
146
Q
galerie
A
galleries
147
Q
zkouška ukončující střední školu v Británii
A
GCSEs
148
Q
generace
A
generations
149
Q
geneticky upravený
A
genetically engineered
150
Q
žánr
A
genre
151
Q
zeměpis
A
geography
152
Q
hledači, lovci duchů
A
ghost-hunters
153
Q
hledání duchů
A
ghost-hunting
154
Q
zkrachovat
A
go bankrupt
155
Q
zboží
A
goods
156
Q
pomlouvat, drbat
A
gossip
157
Q
guvernér
A
governor
158
Q
make the grade - dokázat to
A
grade
159
Q
promovat, absolvovat
A
graduate
160
Q
absolvent univerzity
A
graduate
161
Q
grafity
A
graffiti
162
Q
šeptanda, šuškanda
A
grapevine
163
Q
graf
A
graph
164
Q
velmi, velice, značně
A
greatly
165
Q
skleník
A
greenhouse
166
Q
poutavý
A
gripping
167
Q
směrnice, pokyny
A
guidelines
168
Q
vina
A
guilt
169
Q
hrstka
A
handful
170
Q
zacházet s, řešit
A
handle
171
Q
zavěsit
A
hang up
172
Q
vázané knihy
A
hard backs
173
Q
uvařený na tvrdo
A
hard-boiled
174
Q
těžce vydělaný
A
hard-earned
175
Q
sklizeň, úroda
A
harvest
176
Q
nepříjemnosti, potíže, útrapy cestování
A
hassle
177
Q
strašit
A
haunt
178
Q
strašidelný
A
haunted
179
Q
odjet, odjíždět
A
head off
180
Q
zahřát,vytápět
A
heat
181
Q
plot
A
hedge
182
Q
bylina
A
herb
183
Q
hrdinka
A
heroine
184
Q
schovat
A
hide
185
Q
dobře palcené (zaměstnání)
A
high-powered
186
Q
hindština, jazyk používaný v Indii
A
Hindi
187
Q
jazyk vzniklý kombinací angličtiny a hindštiny
A
Hinglish
188
Q
historický
A
historical
189
Q
žert, podvod, falešná zpráva
A
hoax
190
Q
horoskopy
A
horoscopes
191
Q
rukojmí
A
hostages
192
Q
domácnost, domácí
A
household
193
Q
ženy v domácnosti
A
housewives
194
Q
humor
A
humour
195
Q
lovit
A
hunt
196
Q
chaty, chytrče
A
huts
197
Q
zneužití identity (po odcizení dokladů)
A
identity theft
198
Q
ignorovat, nevšímat si
A
ignore
199
Q
ponoření, pohroužení do čeho
A
immersion
200
Q
dovážet
A
import