Level3 C-I Flashcards Preview

CNB VOCAB LISTS > Level3 C-I > Flashcards

Flashcards in Level3 C-I Deck (200):
1

věda o dešifrování

cryptology

2

manžety

cuffs

3

kultivovat, pěstovat

cultivate

4

běžný účet

current account

5

zvyky

customs

6

omezení, restrikce

cutbacks

7

kybernetický svět

cyberspace

8

odškodné

damages

9

škodlivý

damaging

10

dovolit si, troufnout si

dare

11

databáze

databases

12

denní světlo

daylight

13

dluh

debt

14

rozluštit

decipher

15

rozhodný

decisive

16

zdobit

decorate

17

závěr, úsudek

deductions

18

bránit, chránit

defend

19

definovat, formulovat

define

20

definující

defining

21

odložený

delayed

22

záměrně, schválně

deliberately

23

dodání, doručení, roznáška

delivery

24

požadavky, nároky

demands

25

popřít

deny

26

závislost

dependence

27

záviset

depending

28

záviset

depends

29

popsat

describe

30

zasloužit si

deserve

31

zoufalý

desperate

32

ničení

destruction

33

ničivý

destructive

34

podrobný

detailed

35

nenávidět

detest

36

vyvíjet

develop

37

dietní rady

dietary advice

38

lišit se

differ

39

vykopat

dig up

40

těžké rozhodování, rozpaky

dilemma

41

režiséři, ředitelé

directors

42

kázeň, disciplína

discipline

43

slevy

discounts

44

rozdělení, rozšíření

distribution

45

rušit

disturb

46

dělba

division

47

kutilství

DIY

48

pochybovat

doubt

49

snížit počet zaměstnanců

downsize

50

tucty, spousty

dozens

51

divadelní har, drama

dramas

52

nevýhody

drawbacks

53

děsit se čeho, strach, hrůza

dread

54

vrtat, vyvrtat

drill

55

kapat

drip

56

vyčistit

dry-cleaned

57

dabovaný

dubbed

58

be due - býr splatný, být vrácen, mít přijet

due

59

peřina

duvet

60

umírat žízní

dying for a drink

61

dychtivě

eagerly

62

orel

eagle

63

jídelní návyky

eating habits

64

ekologický

ecological

65

výnosný

economic

66

výchovný, naučný

educational

67

vliv

effect

68

efektivně

efficiently

69

úsilí, smaha

effort

70

elektronický

electronic

71

rozpaky

embarrassment

72

vynořit se, vyjít z

emerge

73

vládce, císař

emperor

74

důraz

emphasis

75

setkání

encounter

76

povzbudit, nabádat

encourage

77

encyklopedie

encyclopaedia

78

vést rozhovor

engage in conversation

79

inženýr, technik, projektant

engineers

80

nadšení

enthusiasm

81

závidět

envy

82

stejně

equally

83

rovnice

equations

84

rovnocenný

equivalent

85

rozežrat, rozleptat, způsobit erozi

erode

86

velmi důležitý, nezbytný

essential

87

etický, morální

ethical

88

pravidla chování

etiquette

89

nakonec

eventually

90

každonenní, bežný život

everyday life

91

přehánět, zveličovat

exaggerate

92

zkoušková místnost, hala

exam hall

93

vyměnit

exchange

94

manažer

executive

95

rozveselený, rozjařený

exhilarated

96

existovat

exist

97

existence,

existence

98

rozšířit, rozpínat se

expand

99

zážitky

experiences

100

vzvážet

export

101

vyjádření

expressions

102

vytáhnout

extract

103

pasáž, výňatek

extract

104

bývalý víceprezident

ex-vice president

105

možnosti

facilities

106

faktor, činitel

factor

107

padat, spadnout

fall

108

známý

familiar

109

jízdné

fare

110

za vlasy přitažený

far-fetched

111

rychlé občerstvení

fast-food

112

rychlý

fast-moving

113

osud

fate

114

hostina, oslava

feast

115

peří

feathers

116

být nevolno, cítit se špatně

feel sick

117

poplatky, školné

fees

118

spolu-

fellow

119

ženský

feminine

120

beletrie

fiction

121

vymyšlený, fiktivní

fictitious

122

číslo, počet

figure

123

systém archivování

filing system

124

předpremiéry

film previews

125

prchnout, utéci

flee

126

projet si, prolistovat

flick through

127

plynulost

fluency

128

diskusní skupina

focus group

129

mít něco velmi rád

fond

130

stopa, šlépěj

footprint

131

nutit, donutit

force

132

tvary

forms

133

jmění, bohatství

fortune

134

věštění

fortune-telling

135

veřejná diskuse

forum

136

velice starý, zkamenělina

fossil

137

vůně

fragrance

138

pracovník na volné noze, nezávislý

freelance

139

právě připravený, čerstvý

freshly-prepared

140

dospělý

fully-grown

141

funkce

function

142

podstatný

fundamental

143

nejlegračnější

funniest

144

kožešina, srst

fur

145

další vzdělívání

further education

146

galerie

galleries

147

zkouška ukončující střední školu v Británii

GCSEs

148

generace

generations

149

geneticky upravený

genetically engineered

150

žánr

genre

151

zeměpis

geography

152

hledači, lovci duchů

ghost-hunters

153

hledání duchů

ghost-hunting

154

zkrachovat

go bankrupt

155

zboží

goods

156

pomlouvat, drbat

gossip

157

guvernér

governor

158

make the grade - dokázat to

grade

159

promovat, absolvovat

graduate

160

absolvent univerzity

graduate

161

grafity

graffiti

162

šeptanda, šuškanda

grapevine

163

graf

graph

164

velmi, velice, značně

greatly

165

skleník

greenhouse

166

poutavý

gripping

167

směrnice, pokyny

guidelines

168

vina

guilt

169

hrstka

handful

170

zacházet s, řešit

handle

171

zavěsit

hang up

172

vázané knihy

hard backs

173

uvařený na tvrdo

hard-boiled

174

těžce vydělaný

hard-earned

175

sklizeň, úroda

harvest

176

nepříjemnosti, potíže, útrapy cestování

hassle

177

strašit

haunt

178

strašidelný

haunted

179

odjet, odjíždět

head off

180

zahřát,vytápět

heat

181

plot

hedge

182

bylina

herb

183

hrdinka

heroine

184

schovat

hide

185

dobře palcené (zaměstnání)

high-powered

186

hindština, jazyk používaný v Indii

Hindi

187

jazyk vzniklý kombinací angličtiny a hindštiny

Hinglish

188

historický

historical

189

žert, podvod, falešná zpráva

hoax

190

horoskopy

horoscopes

191

rukojmí

hostages

192

domácnost, domácí

household

193

ženy v domácnosti

housewives

194

humor

humour

195

lovit

hunt

196

chaty, chytrče

huts

197

zneužití identity (po odcizení dokladů)

identity theft

198

ignorovat, nevšímat si

ignore

199

ponoření, pohroužení do čeho

immersion

200

dovážet

import