Level4 Biz 1 Flashcards Preview

aaa > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (199)
Loading flashcards...
151

úkol, práce

task

152

internetové stránky

website

153

hotovostní tok

cashflow

154

prostor, kde mohou lidé relaxovat (doslova "vychladnout")

chill-out zone

155

spoluzakladatel

co-founder

156

kontakty (lidé na vysokých postech, kteří mohou pomoci informacemi; známosti, které mohou pomoct v práci)

contacts

157

stálí zákazníci

customer base

158

vyrobený na objednávku/zakázku

customised

159

dobrý, slušný

decent

160

zkrácená podoba slova "delicatessen" = lahůdkářství, lahůdky (obchod)

deli

161

podnikatelské schopnosti/dovednosti (schopnosti potřebné k tomu, aby mohl člověk začít podnikat)

entrepreneurial skills

162

založit

found

163

zkratka pro noviny Financial Times

FT

164

mezera/skulina na trhu

gap in the market

165

obecný

generic

166

udržovat v chodu/v pohybu

keep momentum

167

firemní název/symbol

label

168

nová řada (výrobků)

line: new line

169

výrobek pro omezený okruh zákazníků

niche product

170

na trh, na trhu

on the market

171

"na cestě" - ustavičné přesouvání se z místa na místo

on the road

172

vybrat si

opt for

173

předčít co do prodeje jiné výrobky

outsell

174

zabalený

packaged

175

osobní kontakt (např. se zákazníky)

personal touch

176

zaměřit se

pitch

177

velký hráč (na trhu)

player: big player

178

cenově nedostupný

prohibitive

179

plánovaný

projected

180

sáček

sachet