Liczby mnogie Flashcards Preview

Angielski Medyczny > Liczby mnogie > Flashcards

Flashcards in Liczby mnogie Deck (13):
1

diagnosis

diagnoses
-is zamień na -es

2

ileum

ilea
-um zamień na -a

3

alveolus

alveoli
-us zamień na -i

4

vertebra

vertebrae
-a zamień na -ae

5

appendix

appendices
-ix zamień na -ices

6

cortex

cortices
-ex zamien na -ices
cortex = kora

7

thorax

thoraces
-ax zamień x na -ces

8

adenoma

adenomata
dodaj -ta

9

spermatozoon

spermatozoa
-on zamień na -a

10

larynx

larynges
zamień x na -ges

11

deformity

deformities
-y zamień na -ies

12

calyx

calyces
-yx zamień na -yces

13

foramen

foramina
-en zamień na -ina