O chorobach Flashcards Preview

Angielski Medyczny > O chorobach > Flashcards

Flashcards in O chorobach Deck (21):
1

wewnątrzszpitalne (w szpitalach i innych placówkach opieki medycznej)

nosocomial

2

wrodzone (czyli obecne przy urodzeniu, niekoniecznie dziedziczne)

congenital

3

dziedziczne

hereditary

4

idiopatyczne, o nieznanej przyczynie

idiopathic

5

zakaźne, przenośne z człowieka na człowieka

communicable / contagious

6

spowodowane infekcją patogenów

infectious

7

przewlekłe

chronic

8

nowotworowe

neoplastic

9

nabyte poza placówkami medycznymi

community-acquired

10

związane ze środowiskiem pracy (zawodowe?)

occupational

11

przenoszone ze zwierząt na ludzi

zoonotic

12

spowodowane brakami w diecie

nutritional

13

spowodowane zapaleniem

inflammatory

14

postępujące w czasie (degeneracyjne)

degenerative

15

zazwyczaj rozwijające się u dzieci

childhood

16

powiązane z wiekiem

geriatric

17

powiązane z nadwrażliwością na określone czynniki (alergiczne)

allergic

18

śmiertelne

fatal

19

nieuleczalne

incurable

20

metaboliczne (związane ze zmianami procesów biochemicznych)

metabolic

21

spowodowane przez wirusy / bakterie / grzyby / parazyty

viral / bacterial / fungal / parasitic