List 09 Flashcards Preview

考博英语 > List 09 > Flashcards

Flashcards in List 09 Deck (198)
Loading flashcards...
1

hedge

n.篱笆,树篱v.树篱;设障

2

heed

v./n.注意,留意

3

heel

n.脚跟;鞋跟v.紧随

4

heir

n.继承人;后嗣

5

helicopter

n.直升飞机

6

halitosis

n.中暑,日射病

7

hell

n.地狱,阴间,苦境;极大痛苦

8

helmet

n.头盔,钢盔v.戴头盔

9

hematology

n.血液学

10

hematoma

n.血肿

11

hematuria

n.血尿

12

heme

n.血红素

13

hemiplegia

n.偏瘫

14

hemisphere

n.半球,大脑半球

15

hemoglobin

n.血红蛋白

16

hemolysis

n.溶血作用

17

hemoptysis

n.咯血

18

hemorrhage

n.出血

19

hemorrhoid

n.痔疮

20

hemostasis

n.止血(法)

21

hepatic

a.肝的

22

hepatitis

n.肝炎

23

hepatosis

n.肝病

24

herald

n.先驱;预兆

25

herb

n.草,药草

26

herd

n.群,兽群;牧群v.放牧,群集

27

heredity

n.遗传;遗传特征;继承;传统

28

heritage

n.世袭财产;传统;遗产

29

hermia

n.疝;突出

30

heroine

n.女英雄;女主角