Longziekten Flashcards Preview

Ziekteleer > Longziekten > Flashcards

Flashcards in Longziekten Deck (170)
Loading flashcards...
1

Beschrijf in concrete termen welke weg het zuurstof aflegt van de buitenlucht tot in de organen, en het koolzuurgas terug

Neus/mondholte -> keel -> strottenhoofd -> trachea -> linker hoofdbronchus -> bronchioli -> terminale bronchioli -> ductuli alveolares -> sacculi alveolares -> longcapillair -> erythrocyt -> vena pulmonali -> linker atrium -> linkerventrikel -> aorta -> arterie en capillair van het orgaan -> cel van het orgaan

2

Waar bestaat onze lucht uit?

21% zuurstof
78% stikstof
1% overig

3

Waarom bestaat de long uit miljoenen kleine blaasjes en niet uit een enkele grote zak? Beschrijf de elementen die hier van belang zijn

- het oppervlakte voor de gaswisseling is op deze manier vele malen groter
- capillair is hierdoor ook groter, waardoor de stroomsnelheid laag is. Daardoor langere contacttijd -> betere mogelijkheid tot gaswisseling
- het systeem is minder kwetsbaar voor beschadiging

4

Beschrijf hoe de longen zich kunnen verweren tegen ingeademde stoffen

- fysiologische mechanismen: neusharen, hoesten, niezen, tonsillen
- fysisch-chemische barrières: mucociliar transport (via de trilhaartjes)
- immunologische mechanismen: humorale mechanismen en cellulaire mechanismen
Lees SV voor uitgebreide info!

5

Gelijkenis tussen long en verbrandingsmotor

De long neemt zuurstof op en scheidt nadien koolzuurgas weer af. En de motor verbrandt benzine door middel van zuurstof en scheidt nadien ook koolzuurgas af.

6

Verschillen tussen de long en een verbrandingsmotor

- het zuurstof wordt niet gebruikt in de longen maar in de organen
- het koolzuurgas wordt niet geproduceerd in de longen maar in de organen. De longen scheiden het enkel uit
- de long heeft alleen maar zuurstof nodig en geen benzine

7

Wat zijn de verbrandingsmotoren van ons lichaam?

De mitochondrien: verbranden glucose met behulp van enzymen
Benzine = glucose
Vuur = enzymen
Zuurstof = zuurstof

8

Wat is er bijzonder aan de sturing van de ademhaling?

Aansturing van de ademhaling kan zowel bewust als onbewust gereguleerd worden. Slaap = onbewust, net zoals de ademhalingsprikkel.

9

Waar zit het ademhalingscentrum

Ademdet rum is een groep zenuwcellen in het verlengde merg van het centrale zenuwstelsel. Vanuit het ademcentrum lopen zenuwen naar de ademhalingsspieren

10

De hersenstam ontvangt van 4 locaties in het lichaam chemische info dat gebruikt kan worden voor de ademhaling, welken?

1. Centrale chemoreceptoren in de medulla: gevoelig voor CO2 en H+
2. De perifere arteriële chemoreceptoren in de carotis glomera en aorta glomera: aortic bodies en carotid bodies
3. Intra pulmonale receptoren: in de luchtwegen (gemyeliniseerde vezels: SAR en RAR receptoren) en in het longparenchym (ongemyeliniseerde vezels)
4. Borstkas en spier mechano receptoren

11

Welke spieren gebruiken we om in te ademen?

- diafragma is belangrijkste ademhalingsspier: tussen buikholte en borstholte; voor ademen in rust
- tussenribspieren gaan een rol spelen wanneer er extra lucht nodig is, zoals bij lichamelijke inspanning. Bij samentrekken wordt de borstkas omhoog getild
- musculi scaleni: deze spieren zitten in de nek en spelen een rol bij geforceerd ademhalen zoals bij zware lichamelijke inspanning

12

Hoe werkt uitademen?

Grotendeels passief. De spieren die gebruikt worden bij inademen (diafragma, tussenribspieren en musculi scaleni) ontspannen zich. Geforceerd uitademen dankzij buikspieren: als deze zich aanspannen drukken ze die buikorganen omhoog en persen zo de longen leeg

13

Bij de luchtwegen zijn er twee cruciale zwakke plekken, welken?

Kruispunt van spijsvertering en ademhaling in de keel
Eenrichtingsverkeer in de longen

14

Waarom kun je niet 10 minuten zonder ademhalen?

1 lichaam heeft geen zuurstof voorraad
2 zonder zuurstof -> verzuring

15

Wat is de zwaarste operatie? Wegname van de linker of rechter long? Waarom

Pneumonectomie van de rechterlong is de zwaarste operatie. De rechterlong heeft namelijk meer inhoud, is infectiegevoeliger en de bloedvoorziening is slechter in de rechterhoofdbronchus. Dus grotere kans op postoperatieve complicaties en mortaliteit

16

Welke prikkels kan de long waarnemen?

- bepaalde ingeademde stoffen
- rek van de longen
- hoeveelheid vocht
- corpus alienum

17

Welke prikkels kan de long niet waarnemen?

- zuurstofgehalte
- koolstofdioxide gehalte
- pijnprikkels

18

Hoe werkt een PET scan?

Werkt bijna hetzelfde als een CT maar de patient krijgt radioactief gelabeld glucose ingespoten, zo kun je de metabole activiteit in het lichaam bekijken. Maligniteit licht op bij een PET (niet altijd!)

19

Welke invasieve longonderzoeken kun je doen

- transthoracale punctie
- thorascopie
- mediastinoscopie

20

Welke niet-invasieve longonderzoeken kun je doen

- Bronchoscopie
- EUS/EBUS
- Endo-echoscopie

21

Wat is de flow-volume curve?

Een curve die laat zien hoe hard mensen kunnen uitblazen / inademen

22

Wat is COPD?

COPD is een chronische luchtwegvernauwing die niet volledig reversibel is. De vernauwing is meestal progressief, en hangt samen met een abnormale (overwegend neurotrofiele) ontstekingsreactie als reactie op schadelijke deeltjes of gassen. Dankzij de aandoening verloopt de ademhaling moeilijker

23

Wat is astma?

Chronische ontsteking van de luchtwegen waarbij mestbeleid en eosinofiele leucocyten een rol spelen.
Bij gevoelige personen geeft deze ontsteking symptomen die horen bij variabele luchtwegobstructie die veelal reversibel is en verhoogde reactiviteit van de luchtwegen op diverse stimuleren

24

Wanneer spreek je van chronische bronchitis?

Chronische productie van slijm, minimaal 3 opeenvolgende maanden per jaar, minimaal 2 opeenvolgende jaren
(Blue bloaters)

25

Wat zijn blue bloaters?

Blue bloaters hebben chronische bronchitis, hoesten vaak met veel sputum productie. Cyanose door een te laag zuurstofgehalte, en een te hoog CO2 gehalte in het bloed. Zijn vaak dik door verminderde fysieke inspanning en hebben hartproblemen zoals hartfalen.

26

Wat zijn pink puffers?

Pink puffer heeft voornamelijk last van emfyseem. Deze patiënten puffen en hyperventileren. Vaak zijn deze patiënten erg mager omdat ze veel spieren moeten gebruiken om uit te kunnen ademen, kost ze erg veel energie. Daarnaast is een duidelijk kenmerk airtrapping, kun je zien aan een opgezette borstkas. Ze zijn niet in staat om alle lucht uit hun longen uit te kunnen ademen.

27

Wat is emfyseem?

Emfyseem is een morfologische diagnose. Een abnormale volumetoename van de luchthoudende ruimten na de terminale bronchioli en een inhomogene destructie van de wanden van deze ruimten.

28

Zijn er ook mensbeelden mogelijk van emfyseem, chronische bronchitis, astma en COPD?

Ja dat is mogelijk! (Zie venn diagram in de samenvatting).

29

Wat zijn de kenmerken van COPD?

- chronisch ontsteking progressief
- meestal na 40e levensjaar
- roken is een risicofactor
- irreversibel
- neutrofiele ontsteking
- verminderde levensverwachting

30

Wat zijn klachten en symptomen van COPD?

- chronisch hoesten
- sputum
- piepende ademhaling
- dyspneu
- pijn op de borst
- ongewenst gewichtsverlies
- toenemende inspaningsbeperking en vermoeidheid