Medterms 2 Flashcards Preview

med term > Medterms 2 > Flashcards

Flashcards in Medterms 2 Deck (125)
Loading flashcards...
0
Q

Bucc(o)

A

Cheek

1
Q

Physio

A

Nature

2
Q

Palpebr

A

Eyelid

3
Q

plasia

A

Development

4
Q

Rug

A

Wrinkle, fold, crease

5
Q

Aur-

A

Ear

6
Q

Acoust(i)

A

Hearing

7
Q

Colp(o)

A

Hollow, vagina

8
Q

Phon-

A

Voice, sound

9
Q

Leio

A

Smooth

10
Q

Cor

A

Heart

11
Q

Ren

A

Kidney

12
Q

Orchi-

A

Testis

13
Q

Encephal

A

Brain

14
Q

Thalam

A

Inner chamber

15
Q

Plexus

A

Braid

16
Q

Cilia

A

Eyelash

17
Q

Dendr-

A

Tree, branching

18
Q

Phleb-

A

Vein

19
Q

Pilo-

A

Hair

20
Q

Histo-

A

Tissue

21
Q

Stoma-

A

Mouth

22
Q

Tympan-

A

Eardrum

23
Q

Umbilic-

A

Navel

24
Q

Salpingo-

A

Tube

25
Q

Helio-

A

Sun

26
Q

Astr-

A

Star shaped

27
Q

-asthenia

A

Weakness

28
Q

Fascia

A

Sheet, band

29
Q

iso-

A

Equal

30
Q

tarso-

A

Ankle

31
Q

-tope

A

Place

32
Q

Pod-

A

Foot

33
Q

Malign-

A

Bad

34
Q

Adnexa-

A

Ties, connection

35
Q

Ocul-

A

Eye

36
Q

Lapar-

A

Abdominal wall

37
Q

Dacry-

A

Tear

38
Q

Ment-

A

Mind

39
Q

Part-

A

Labor, bring forth

40
Q

Scler(a)

A

Hard

41
Q

Somato-

A

Body

42
Q

Trachel-

A

Neck

43
Q

Sinus

A

Hollow space

44
Q

Hypno

A

Sleep

45
Q

Sept-

A

Wall, fence

46
Q

Scirr(h)

A

Hard

47
Q

Antr-

A

Cavity

48
Q

-crine

A

To secrete

49
Q

Dura

A

Hard

50
Q

Pneum-

A

Lung

51
Q

Phage

A

To eat

52
Q

Phren-

A

Mind

53
Q

Corne-

A

Horny

54
Q

Plak-

A

Plate

55
Q

Iris

A

Rainbow

56
Q

Kerat-

A

Horny

57
Q

Pulmo-

A

Lung

58
Q

Ptyal

A

Saliva

59
Q

Alveol-

A

Cavity

60
Q

oophor-

A

Ovary

61
Q

Oment-

A

Covering

62
Q

Sedat

A

Quiet, calm

63
Q

Furca

A

Fork-shaped

64
Q

Radic

A

Root

65
Q

Radi

A

Ray

66
Q

Fistul

A

Pipe

67
Q

Edema

A

Swelling

68
Q

Dactyl-

A

Finger, toe

69
Q

Metabol(e)

A

Change

70
Q

Pariet-

A

Wall

71
Q

Ependym-

A

Wrapping

72
Q

Gravid

A

Pregnant

73
Q

Aer-

A

Air

74
Q

Glyco-

A

Sweet

75
Q

Tarso-

A

Framework of eyelid

76
Q

Cheir-

A

Hand

77
Q

Calc-

A

Heel, stone

78
Q

Cine-

A

Move

79
Q

Digit

A

Finger, toe

80
Q

Dors-

A

Back

81
Q

Gangli-

A

Swelling

82
Q

Gemin-

A

Twin

83
Q

Grad-

A

Walk, take steps

84
Q

Gran-

A

Grain, particle

85
Q

Labi

A

Lip

86
Q

Micr-

A

Small

87
Q

Peps-

A

Digest

88
Q

Pleur-

A

Pleura, rib, side

89
Q

Mamm-

A

Breast

90
Q

Colla-

A

Glue

91
Q

Later-

A

Side

92
Q

Rachi-

A

Spinal column

93
Q

Phob-

A

Fear

94
Q

Phot-

A

Light

95
Q

Dys-

A

Bad

96
Q

Cut-

A

Skin

97
Q

En-

A

In

98
Q

Peri-

A

About, around

99
Q

Pro-

A

In front of, before

100
Q

Mechano

A

Machine

101
Q

Dynam-

A

Power

102
Q

Osmo-

A

Odor

103
Q

Traumat-

A

Wound

104
Q

Trich-

A

Hair

105
Q

Maxill-

A

Upper jawbone

106
Q

an-, a-

A

Without, not

107
Q

Phak-

A

Lens

108
Q

Pre-

A

In front of, before

109
Q

Strict-

A

Draw tight

110
Q

Turbin

A

Shaped like a top

111
Q

Ameb-

A

Change

112
Q

Semi-

A

Half

113
Q

neo-

A

New

114
Q

Hormone

A

Excite

115
Q

Therm-

A

Heat

116
Q

Syn-, sym-

A

Together

117
Q

Vuls-

A

Twitch or pull

118
Q

Post

A

After

119
Q

Metr-

A

Uterus

120
Q

Tegument

A

Covering, skin

121
Q

Pan-

A

All

122
Q

Poly-

A

Many

123
Q

Ramus

A

Branch

124
Q

Neuro

A

Nerve (nervous system)