Mellankrigstiden Flashcards Preview

Historiaprov - Imperialism & Världskrig > Mellankrigstiden > Flashcards

Flashcards in Mellankrigstiden Deck (46):
1

Varför fick kvinnor rösträtt under Mellankrigstiden?

Demokratin hade segrat och kvinnor hade hjälpt till. De förtjänade en del i demokratin.

2

Vilka länder drabbades värst/minst av WW1?

Japan och USA drabbades minst
Frankrike och Storbritannien drabbades värst.

3

Vad hade alla diktaturer gemensamt?

De har en linje, ett program som alla måste följa annars straffas man.

4

Vad hände i Frankrike under mellankrigstiden?

De befann sig i ekonomisk kris p.g.a. förluster under WW1. Därför behövde de pengarna från Tyskland. Bytte regering 40 ggr.

5

Vad hände i England under mellanrkigstiden?

Soldater tillbaka men inga jobb. Lån till USA skulle betalas. Labour partiet tar makten. Stor del av flottan sänkt. Konkurrens av Japan och USA.

6

Vad var irländskt home-rule och när?

1914 fick de eget parlament men parlamentet i London behöll dock viss makt (armen, polisen, beskattning)

7

Vad ville Sinn Fein partiet?

Total självständighet för Irland.

8

Vilka oroligheter skedde i Irland innan det delades?

Sinn Fein upproret (2000 Sinn Fein anhängare dödade)
Terrordåd av IRA (Irish Republican Army)

9

Hur och när delades Irland?

1921 delades Irland i Eire och Nordirland (Ulster)

10

Vad var Weimarrepubliken?

Ingen kejsare i Tyskland länger = republik. Sammanträdde i Weimar (Berlin var osäker).

11

Vad var dolkstötslegenden?

Eftersom Weimarrepubliken skrev under freden så var de ansvariga. Vissa ansåg att Tyskland inte hade behövt skriva på och nu var de så otroligt skuldsatta. Regering hade stuckit en dolk i ryggen på armén (Hitler skyller på judar).

12

Varför ockuperade Frankrike Ruhrområdet och när?

1923, Tyskland betalade inte fort nog och Frankrike satte därför press.

13

Hur gick det (ekonomiskt) för Tyskland efter kriget och vad ledde det till?

Först gick det bra, stort uppdämt behov av varor. Ledde dock till överproduktion (1920-1922), arbetslöshet+prisfall. Bad Frankrike ställa in krigsskulden 1923 (-> Ockupation av Ruhrområdet).

14

Vad hände efter att Frankrike ockuperat Ruhrområdet?

Tyskarna strejkade och sedan började tyska staten trycka pengar vilket ledde till hyperinflation.

15

Vilka förlorade på hyperinflationen och vad ledde det till?

Medelklassens tillgångar försvann (pengar på banken inte längre värda något) och de förlorade tron på demokratin, kommer rösta på Hitler (ville ha stark makt).

16

Vad var ölkällarkuppen?

1923. Hitler och NSDAP försöker ta makten, misslyckas och Hitler fängslas. Skriver Mein Kampf.

17

Hur gick det för Tyskland under "det glada 20-talet". När var det?

1924-1928. Amerikansk massproduktion. Nya varor (kylskåp, dammsugare, radio, BILAR), kunde låna pengar till Tyskland.

18

Vad ledde "det glada 20-talet" till?

Att folk investerade i aktiebolag och folk ville bli rika, tog lån och till slut var aktierna utan substansvärde. Börskrasch 1929 alla sålde.

19

Vad ledde börskraschen till?

Inga pengar till Tyskland, inget att köpa/sälja "stora depressionen". Folk röstar in nazisterna 1932.

20

Varför utsåg Hindenburg Hitler till rikskansler?

För att partierna var många -> svag regering. Många nyval. Nazisterna var stora, stabilt parti.

21

Vilka faktorer bidrog till amerikanska börskraschen?

Överproduktion & underkonsumtion
Världshandeln krympte - mindre marknad
Börsspekulationer - snabba klipp skulle bli snabba cash

22

Vad/när var The New Deal?

1933 Franklin D. Roosevelt ville öka efterfrågan i samhället genom att skapa jobb. Byggde dammar och kraftstationer i Tennessee och bidrag till jordbruk och arbetslösa.

23

Varför och när tog Mussolini makten?

Italien hade blivit lovade landsförvärv av Frankrike (men fick inget). Dessutom ekonomisk kris. Många minnsöjda. År 1922 marscherade Mussolini mot Rom.

24

Hur sågs Mussolini?

Som en stark ledare, demokrati var för svaga. Romarrikets arvtagare. Medelhavet skulle bli mare nostrum.

25

Vad gjorde Italien i Afrika och när?

1935 inledde Mussolini offensiv mot Abessinien och tog det. Deras ledare vädjade till NF men Frankrike och GBR ville inte ha bråk.

26

Vad hände i Spanien under mellankrigstiden?

Franco (högerextrem) gör uppror mot regeringen -> inbördeskrig och fick stöd från Mussolini och Hitler. Efter 3 år segrade Franco och införde diktatur.

27

Vad gjorde Hindenburg för Hitler?

Utvalde Hitler till rikskansler och satte Weimarrepublikens lagar ur spel. Dör 1934 och då tar Hitler över.

28

Vad gör Hitler när han får makten?

Han gör Tyskland till diktatur, avskaffar alla andra partier, bränner all litteratur av judiska författare. Skickade fackföreningarna till arbetsläger (alla var tvungna att vara med i Deutsche Arbeitsfront).

29

Vad hände vid branden vid riksdagshuset?

Hitler skyllde det på kommunisterna och fick dem häktade.

30

Vad/när var Nurnberglagarna?

Judeförföljelser 1935, fråntogs medborgarskap och rättigheter.

31

Vad gjorde Hitler som stred mot fredsavtalet och när?

Han skaffade allmän värnplikt 1935.

32

Vad var kristallnatten?

1935 brändes synagogor i Tyskland och glas krossades. Judar skickades till koncentrationsläger.§

33

Var och när beslutades om judarnas förintelse?

I Wannsee 1942, slutgiltiga lösningen. 6 miljoner judar (4-5 miljoner övriga som avvek från programmet, likriktningen) dödades. Koncentrationsläger i Polen.

34

Vad var NEP?

Nya Ekonomiska Planen. Hungersnöd efter inbördeskrig i Sovjet, Lenin sa att bönderna fick sälja överskott till marknadspriser.

35

När dog Lenin och vad hände då?

1924 dog Lenin. Stalin slogs mot Trotskij om makten. Trotskij flydde (mördades i Mexico City senare).

36

Vad var det första Stalin gjorde?

Han avslutade NEP och införde första femårsplanen. Alla företag blev statliga.

37

Vad var resultatet av femårsplanen?

Produktionen ökade dramatiskt, nya industristäder växte upp.

38

Vad var kolchoser?

I takt med första femårsplanen tvingades jordbruk ihop till kolchoser, många ansågs konservativa kapitalister och många (10 miljoner) dog, svalt/deporterades till arbetsläger

39

Hur förändrades kvinnornas situation i Sovjet?

De skulle vara likvärdiga männen och fick arbeta, många blev läkare men hade fortfarande kvar sysslor i hemmet.

40

Vad var principen i NF?

Om en blev attackerad skulle alla attackera.

41

När tog Hitler tillbaka Rhenlandet?

1936.

42

När bildades axelmakterna och vilka var de?

År 1936 allierade sig Tyskland med Japan och Italien.

43

Vad var och när var Anschluss?

1938 tog Hitler Österrike, de pratar tyska. Var kanske frivilligt.

44

Vad menas med eftergiftspolitik?

Frankrike och GBR lät Hitler ta land efter land då han lovade att det skulle vara det sista, men det var det aldrigt. Endast för att de ville bevara freden.

45

Vad och när var Munchenöverrenskommelsen?

1938 ville Hitler ha Tjeckoslovakien, Chamberlain (GBR), Daladier (FRA) och Mussolini (ITA) och fick Sudetlandet, men Hitler tog sedan hela Tjeckoslovakien.

46

Vad var Molotov Ribbentropp pakten och när?

1939 Tyskland och Sovjet skulle vara neutrala. Sovjet var arga då de inte var inbjudna till Munchenöverrenskommelsen. Sovjet kunde ta Östeuropa och Hitler slapp tvåfrontskrig.