Mide Flashcards Preview

Cerrahi Benim > Mide > Flashcards

Flashcards in Mide Deck (29):
1

NSAİD kullanımında asit supresyonu gerektiren durumlar

60 yaş ve üzeri(ileri yaş)
Peptik ülser hikayesi (gis hast öyküsü)
Birlikte steroid kullanımı
Birlikte antikoagülan kullanımı
Uzun süre-yüksek doz kullanım
Aspirin kullanımı

2

Peptik ülser komp

Kanama en sık
Duodenal ülser ise en sık mortalite nedeni kanama
Perforasyon
Obstrüksiyon(klepotaj, safranız kusma)
Penetrasyon

3

Peptik ülser cerrahi endikasyon

Perforasyon
Obstrüksiyon
Masif kanama
Medikal tedaviye yanıtsızlık

4

Proksimal gastrik vagotomi
High selective

Morbidite-Mortalite en düşük
Rekürrens olasılığı yüksek

5

Trunkal vagotomi-antrektomi

Rekürrens çok düşük
Mortalite-morbidite yüksek

6

Mide en sık benign tm

Polip
Hiperplastik polip en sık

7

Adenomatöz polip

2cm üzerinde malignite olasılığı çok yüksek

8

Midenin malign tm

Mide tümörlerinin %90-95'i malign
Bunların %95'i adenokarsinom
%4'ü lenfoma
%1'i malign GİST'tir.

9

Mide adenokanser

H.pylori
Menetrier
HNPCC
FAP

10

mide ca predispozan

Atrofik gastrit
İntestinal metaplazi

11

Erken mide kanseri

En sık korpusta

12

Geç mide kanseri

En iyi prognoz Tip1 polipoid
En kötü prognoz Tip4 diffüz-----linitis plastika

13

İntestinal tip mide ca

H.pylori
İleri yaş
Erkek
Daha iyi prognoz

14

Diffüz tip mide ca

Genç
Kadın
A kan grubu
Familyal
Peritona yayılıma yatkın
E-cadherin gen defekti
Taşlı yüzük hücreli
Müsinöz
DİK e yatkın
Prognoz daha kötü

15

Mide ca ted

En etkin tedavi cerrahi
Met veya linitis plastika varsa inoperabl

16

GİST

Mezenşim kaynaklı
Benign veya malign ob.
İnterstisyel cajal hücresi kökenli
C-kit, CD117(+)---tirozin kinaz aktivitesi
Distali tutup obs. bulgusu verir
En sık mideyi tutar.
Tanı BT-MR
İğne biyopsisi yapma

17

GİST te kötü prognoz

Artmış mitotik aktivite
5cm üzeri
Lokal invazyon
Nekroz
C-kit mut.
Metastaz


Tedavi
Cerrahi+imatinib

18

Low grade lenfoma ted.

H.pylori eradikasyonu

19

Volvulus

Organoaksiyel veya mezenteroaksiyel ob.
Triadı
Bochart triadı
Kusamama
NG takamama
Epigastrik distansiyon

Paraözefageal hernilerde sık
(Tip2 rolling)

20

Menetrier hast.

Kr. Hipertrofik gastrit
Hipertrofik dev mide katlantıları
Hipoproteinemi
Hipokloridi
Ağrı
Anemi

Adenokanser riski artar.

21

Vagotomiye bağlı intraoperatif komplikasyonlar

Hepatik ven, inferior vena cava yaralanması
Hepatik infarkt
Dalak yaralanması
Özefagus yaralanması
Diyafram yaralanması
Komşu organ yaralanması

22

Vagotomi erken postop komp.

Gastrik staz
Disfaji

23

Vagotomi geç postop komp.

Diyare
Kolelitiazis---vagus hepatik dal---safra kese hareketi boz.
Reflü özefajit

24

Gastrektomi erken komp.

Duodenal güdük sızdırması
Stomal obs.
Gastrik remnant nekrozu
Efferent(giden) ans sendromu
Kanama

25

Gastrektomi geç komp.

Dumping sendromu
Afferent(gelen) ans sendromu
Alkalen gastrit
Marjinal ülser
Malnütrisyon
Malabsorbsiyon
Karsinom

26

Erken dumping sendromu

Yüksek karb. ve hiperosmolar besinin jejunuma hızlı geçişi
Su çeker.
Hipovolemi

Yemek sırasında veya hemen sonra
Ani başlayan halsizlik, baygınlık ve baş dönmesi
Vazomotor semp.

Ted.
Cerrahi

27

Geç dumping sendromu

Daha hafif
Semp. Yemekten 1-3sa sonra başlar.

Jejunuma gelen besin enteroglukagon salgılatır
Entereglukagon da insülin salgılatır.

Hipoglisemi

28

Alkalen reflü gastrit

Gastrektomide geç komplikasyonlardan
Pilor alınınca duodenal içerik mideye kontrolsüz geçer.
Geçen safra inflamasyon yapar.
Karın ağrısı, kusma yapar.
Ağrı kusma ile geçmez.
Medikal tedavi yetmezse Roux en Y diversiyon yapılır.
Amaç mideye safra gelmesini engellemektir.

29

Afferent (gelen) ans sendromu

Gastrektominin geç komplikasyonlarındandır.
Afferent gelen ansın stomasında parsiyel obs.
Postprandiyal kramp şeklinde ağrı
Sonra fışkırır tarzda kusma
Ağrı kusma ile GEÇER.
Kusmuk gıda artığı içermez.