mikrobiologia Flashcards Preview

Mikro skórty > mikrobiologia > Flashcards

Flashcards in mikrobiologia Deck (14):
1

Czynnik różnicujący w podłożu Chapmana

mannitol

2

Kolejność temperatur w PCR

95ºC 52ºC 75ºC

3

S. pneumoniae od innych zieleniejących można odróżnić
a) Próba na katalazę
b) Próba na DNAze
c) Wrażliwość na optochine
d) Wrażliwość na bacytracynę
e) Rozpuszczalność w żółc i

z

4

Zaznacz fałszywe
a) Agalactiae wytwarzają pirolidyne
b) Botulinium jest pałeczka wytwarzająca toksynę
c) Candindida jest gram dodatnie
d) Hemofilus influenza potrzebuje do wzrostu NAD i heminę

z

5

Które poniżej są gram ujemne
I. P. putida
II. C. freundii
III. P. mirabilis
IV. E. Cloaceae
a) I, II, III
b) I, II, IV
c) II, III, IV
d) wszystkie powyższe

z

6

Co wywołuje kryptokokozę
a) C. Neoneoformans
b) C. Globrata
c) C. Crucei
d) C. Tropicalis

z

7

Mikrohodowle Candida albicans. Co w nich znajdziemy?
a) otoczki
b) filamenty
c) konidia
d) chlamidospory
e) blastospory

z

8

Do bakterii gram ujemnych zaliczamy

a) dwoinkę rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae)

9

Różnicowanie S.aureus i S.epidermidis, co wykorzystujemy (dwie)
a) Clumping factor
b) Typ hemolizy na podłożu z krwią
c) Rozkład mannitolu na podłożu Chapmana
d) Wytwarzanie katalazy

z

10

Które daje pozytywne reakcje z błekitem metylenowym?
a) S. Pyogenes
b) S. agalacte
c) E. faecalis
d) S. saprophiticus

z

11

Nieprawda w PCR:
a) stosuje sie jedną pare primerów
b) stosuje sie polimeraze termostabilną
c) czas denaturacji martycy jest tym dłuższy im więcej par A-T
d) jony Mg powoduja ze reakcja jest bardziej specyficzna ale mniej
wydajna

z

12

Których narządów dotyczy gruźlica
a) tylko płuc
b) płuc i kości
c) płuc i opon mózgowych
d) wszystkie wymienione

z

13

Zaznacz fałszywe
a) do oznaczania E.coli wykonuje się próbę na MUG-aze
b) Enterobacteriaceae fermentują glukozę
c) serotyp O157:H7 należy do shigotoksycznych
szczepów E.coli
d) rozwój mgławicowy jest charakterystyczny dla bakterii z rodzaju Proteus

x

14

Gen mecA u S.Aureus wykrywamy metoda molekularną
a) PCR
b) RAPD
c) PFGE
d) analiza wzorów plazmidowych

z