Miscellaneous Vocab v. 2 Flashcards Preview

Polish - Jagiellonian 2014 > Miscellaneous Vocab v. 2 > Flashcards

Flashcards in Miscellaneous Vocab v. 2 Deck (134):
1

pogląd na coś

opinion, view

2

zdolność

ability, capacity

3

posunięty

advanced

4

osądzony

judged

5

gatunek

kind, sort, variety, quality

6

oddzielny

separate

7

rzeźba

sculpture

8

raptem

suddenly (=nagle)

9

poświęcać / poświęcić coś komuś

to sacrifice sth to sb

10

szaleńco

madly, wildly

11

równolegle

simultaneously

12

wydajność

efficiency

13

(nie)wiarygodny

(in)credible

14

kreskówka

cartoon

15

szacować / oszacować

to estimate

16

forsować się

to overexert oneself

17

wzorować się na kimś

to pattern oneself after

18

uczestnictwo w czymś

participation in something

19

zwoływać / zwołać co?

to convene, summon

20

rozwiązywać / rozwiązać co?

to dissolve

21

obradować nad czymś

to debate, deliberate over something

22

uchwalać / uchwalić ustawę

to pass a law

23

powoływać / powołać kogoś na coś

to appoint

24

słon

elephant

25

pustelnik

hermit

26

wychowawca

tutor

27

plastyk

artist

28

samotnik, samotniczka

loner, recluse

29

zastępca, zastępczyni

deputy

30

naturysta, naturystka

naturist

31

wychowywać się / wychować się

to grow up

32

urzędować

to remain in office

33

pielęgnować

to nurse, care for, cultivate (ogrodek)

34

wychowywać / wychować

to bring up, educate

35

reżyserować / wyreżyserować

to direct

36

rzeźbić / wyrzeźbić

to sculpt

37

projektować / zaprojektować

to plan, design

38

komponować / skomponować

to compose

39

włóczęga

ramble, tour

40

zniżka; ze zniżką

discount; at a discount

41

łapać / złapać

to catch

42

zdążyć / zdążyć

to be on time; also to manage to do something (only perfective)

43

podjazd

driveway

44

zjazd

descent

45

dojazd do czegoś

arrival at something; access / approach to sth

46

wjazd

entry

47

przejazd

drive, crossing (np. Przejazd z Warszawy do Krakowa)

48

objazd

detour, tour of inspection, road show, tour

49

wojna podjazdowa

guerrilla war

50

usytuowany

situated

51

zapisać

to entroll, record, write down

52

wypisać

to fill out (a form); also, kogoś ze szpitala: to discharge so. from hospital

53

podpisać

to sign

54

odpisać

to copy off of someone

55

opisać

to describe

56

spisać

to record, draw up, make a list

57

spisać się

(człowiek) to do well; (komputer) to run well

58

wpisać

to note down, inscribe

59

przepisać

to rewrite; type out; prescribe (lekarstwo)

60

przepisać coś na kogoś

to convey sth to sb

61

rozpisać wybory

to call an election

62

ciągłość

continuity

63

wymarły

extinct

64

zakorzeniać się / zakorzenić się

to take root, become established

65

bzdura

nonsense

66

szlag mnie trafia, kiedy...

I go bananas when...

67

naczelny

chief

68

wysadzenie

demolition

69

nawoływać kogoś do (zrobienia) czegoś

to exert someone to do sth

70

rówieśnik, -iczka

peer

71

wraz z kimś / czymś

along with so/sth

72

przyglądać się / przyjrzeć się

to watch, observe

73

bronić

to defend

74

spoglądać / spojrzeć

to look at sb / sth

75

poddawać się / poddać się

to surrender, give in

76

wtopienie

fusion

77

zdawać / zdać sobie sprawę z czegoś

to realize that

78

wbijany

hammered

79

przypadkowy

accidental

80

nieprzychylny

unfavorable

81

zastępować / zastąpić kogoś

to act as a substitute for

82

zastanawiać się / zastanowić nad czymś

to ponder sth

83

zewsząd

from far and near

84

pozbawiony czegoś

lacking something

85

otaczać / otoczyć

to surround, encircle, coat

86

zaś

whereas, while

87

obliczać / obliczyć

to estimate, reckon

88

wspomagać / wspomoć kogoś / czymś

to assist sb in sth

89

nieprzychylny

unfavorable

90

lada dzień / chwila

any day / moment

91

druh

scout (harcerz), companion

92

odcinać / odciąć

to cut off

93

pępowina

umbilical cord

94

ceniony

respected

95

pokora

humility

96

powaga

seriousness

97

zaskoczony

surprised

98

zachwycony

delighted

99

onieśmielony

tongue-tied

100

zaciekawiony

curious

101

doradca

adviser

102

zaostrzenie

exacerbation

103

przodek

ancestor, forefather

104

wrażenie

impression, sensation

105

powinowactwo

affinity, relationship

106

zamierzać / zamierzyć coś zrobić

to intend to do sth.

107

przemówienie

speech (wygłosić przymówienie)

108

zastępca, -czyni

deputy

109

zastanawiać / zastanowić się (nad czymś)

to think about, wonder

110

uczestniczyć w czymś

to participate in sth

111

bezcenny

invaluable, priceless

112

szczyt

summit

113

redagować / zredagować

to edit

114

wniosek

proposal

115

istotny

fundamental, significant

116

nie lada kto / co

sb / sth of some importance [nie lada is way of intensifying something]

117

rozdarcie

dilemma; also, rip or tear

118

oszczędność

thrift, economy (oszczędności: savings)

119

narzucać / narzucić

to dictate

120

luzować / poluzować

to relieve, slacken

121

naciskać / nacisnąć kogoś, żeby coś zrobił

to press sb. to do sth.

122

doprowadzenie czegoś

achievement of sth

123

zawarcie

conclusion

124

grzęznąć / ugrzęznąć

to get bogged down

125

przekonywać / przekonać

to convince (kogoś o czymś)

126

utrzymanie

upkeep

127

spójność

cohesion

128

pruć / s- lub po-

to unravel

129

nawiązujący

which refers, alluding

130

założony

established, founding

131

obowiązywać

to be compulsory; prawo - to be in force

132

strój

dress, attire

133

strój kąpielowy

bathing suit

134

przyczyna

cause, reason (=powód)