Miscellaneous Vocab v. 3 Flashcards Preview

Polish - Jagiellonian 2014 > Miscellaneous Vocab v. 3 > Flashcards

Flashcards in Miscellaneous Vocab v. 3 Deck (104):
1

przypinka

badge

2

przymocowywać / przymocować coś do czegoś

to fasten sth to sth

3

wewnętrznie

internally

4

uszyty

tailored

5

kieszonka

little pocket

6

przejmować się / przejąć się czymś

to be worried about sth

7

gwara

local dialect, jargon, slang

8

wykaz

list

9

komplet

set

10

utrudniać / utrudnić komuś coś

to make sth difficult for somebody

11

tracić / stracić panowanie nad sobą

to lose one's self control

12

unikać / uniknąć

to avoid, dodge, escape

13

zrzynać / zerżnąć

to cheat (v. colloquial)

14

przyzwolenie

acquiescence

15

przepisywać / przepisać

to copy out, type out (also, prescribe)

16

podpisywać / przepisać

to autograph, sign

17

grymasić / pogrymasić

to pick and choose

18

nudzić / z- or za-

to be boring, bore [+się: to be bored]

19

kaprysić

to be capricious

20

mieć muchy w nosie

to be a sorehead

21

szpilka

pin

22

broszka

brooch

23

agrakfa

pin, safety pin

24

gustowny

tasteful

25

niegustowny

tasteless

26

biżuteria

jewellery

27

nabywać / nabyć

to acquire, gain, purchase

28

otrzymywać / otrzymać

to receive, obtain

29

mucha

fly

30

oprócz + dopeł

except for, besides

31

wprawdzie

admittedly

32

radzić / poradzić sobie z czymś

to manage sth

33

uwzględniać / uwzględnić

to take into consideration, account

34

niedozwolony

banned, prohibited

35

pokutować / odpokutować

to do penance, pay dearly for something (za coś)

36

pokuta

penance

37

odprawiać pokutę za coś

to do penance for sth

38

łapać / złapać z oddach

to catch one's breath

39

ujęty

captured

40

zatrzymany

halted, detained

41

zrzynać / zerżnąć

to cheat

42

uniemożliwiać / uniemożliwić

to make impossible [komuś coś: to prevent someone from doing something]

43

hamować /zahamować

to brake, slow down

44

donosiciel

informant

45

przyzwyczajenie

habit [z przyzwyczajenia: out of habit]

46

powoływać się / powołać się

to cite, invoke

47

przypominać (się) / przypomnieć (się)

to remember

48

potępiać / potępić coś / kogoś za coś

to condemn, disapprove

49

ganić / zganić

to reprimand, rebuke

50

piętno

brand, stigma

51

pozbywać się / pozbyć się czegoś

to free oneself of sth

52

eradication

wytępienie, wykorzenienie

53

pozbawienie

deprivation

54

popłatany

tangled, mixed, embroiled

55

zamieszany w coś

implicated, involved in sth

56

kalkować / przekalkować

to trace

57

dopiero

barely

58

ogólnokształcący

general [education]

59

przeprowadzać się / przeprowadzić się

to move [house]

60

na początku

at the beginning

61

zdawać / zdać

to pass [a test]

62

zacząć się układać

to fall into place

63

zaraz potem

immediately after

64

dośiwadczenie

experience

65

wreszcie

finally, ultimately, eventually

66

until

67

zastanawiać się / zastanowić się nad

to wonder, ponder about

68

przedtem

before

69

przez jakiś czas

for a time

70

pożyczać / pożyćzyć

to borrow

71

uroczy

charming, lovely

72

zaprzyjaźnić się

to make friends

73

zostawać / zostać

to stay

74

uporządkować

to order

75

opłacać się / opłacić się

to pay off

76

ryzyko

risk

77

przedkładać / przedłożyć

to submit, present, put forward [coś na coś: to put sth above sth]

78

zdawać / zdać

to seem, appear

79

na stałe

permanently

80

korzystny

beneficial, favorable

81

okazywać się / okazać się

to turn out

82

pokonywać / pokonać

to defeat, conquer, overcome

83

samotność

loneliness, solitude

84

dokształcanie

training

85

dyżur

duty

86

podstawowy

basic, primary

87

kilkuletni [adj]

several years

88

podnosić / podnieść

to turn up, lift, raise

89

konieczność

necessity

90

ciągły

continuous

91

przygotowanie

arrangement

92

porównywać / porównać kogoś/coś z kimś/czymś

to compare sb/sth with sb/sth

93

żądanie

demand, request

94

zepsuty

rotten, split

95

kosz

basket

96

śmieci

garbage

97

kłaść / położyć

to put, lay, place, set

98

zdejmować / zdjąć

to take off [z + dopeł]

99

wyjmować / wyjąć

to take out, collect

100

wkładać / włożyć

to put, place

101

wlewać / wlać

to pour in

102

wylewać / wylać

to pour out

103

wrzucać / wrzucić

to throw sth to someone

104

wyrzucać / wyrzucić

to throw away