Mo Mhála Scoile Flashcards Preview

Henderson Gaeilge > Mo Mhála Scoile > Flashcards

Flashcards in Mo Mhála Scoile Deck (18)
0

Cóipleabhar

Copy

1

Cóipleabhar crua

Hardback

2

Peann

Pen

3

Áireamhán

Calculator

4

Ipad

Ipad

5

Sparán

Purse / wallet

6

Buidéal uisce

Water bottle

7

Cás peann luaidhe

Pencil case

8

Fón póca

Telephone

9

Pean luaide

Pencil

10

Leabhar nótaí

Note book

11

Bosca lóin

Lunch box

12

Foclóir

Dictionary

13

Leabhair

Books

14

Rialóir

Ruler

15

Pencil sharpener

Bioróir

16

Rubber

Scríosán

17

Colouring pencils

Pionsailí dathadóireachta