2nd year Seachtain 7 Flashcards Preview

Henderson Gaeilge > 2nd year Seachtain 7 > Flashcards

Flashcards in 2nd year Seachtain 7 Deck (26)
1

Event(s)

Imeacht / imeachtaí

2

Local

Áitiúil

3

Extra

Sa bhreis

4

Neighbour

Comharsa

5

Neighbours

Comharsana

6

I intend

Ar intinn

7

I intend on going to Galways

Bhí sé ar intinn agam dul go Gaillimh

8

20

Fiche

9

30

Tríocha

10

40

Daichead

11

50

Caoga

12

60

Seasca

13

70

Seachtó

14

80

Ochtó

15

100

Céad

16

1000

Míle

17

1,000,00

Milliún

18

To think / reckon

Meas

19

She taught

Mheas sí

20

I think / he thinks

Measaim / measann sé

21

He will think

Measfaidh sé

22

Thinking

Ag meas

23

It's a funny story

Is scéal greannmhar é

24

From the above mentioned examples, it is clear that (____) can be seen extensively in the story Leite Dhonncha Pheig by Pádraig ó Síochrú

Ó na samplaí thuasluaite, is léir go bhfuil (____) le feiceáil go forleathan as scéal Leite Dhonncha Pheig le Pádraig Ó Síochrú

25

Fool/fools

Amadán / amadáin

26

90

Nócha