model račvanja Flashcards Preview

Kognitivna ispit > model račvanja > Flashcards

Flashcards in model račvanja Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

u kolko se faza odvija obrada prema račvanju?

A

u dve

2
Q

u 1. fazi parser se oslanja naa

A

sintaksu

3
Q

ako je početni deo rečenice dvosmislen, onda se konstruiše?

A

samo 1 od mogućih struktura

ona koja je manje komkpleksna

4
Q

ak oinfo nisu kompatibilne sa ovom strukturom, proces se

A

ponavlja

uzima se alternat.str

5
Q

u prilog modelu račvanja govore nalazi dobijeni praćenjem?

A

pokreta očiju

pps ne mogu izbegnu dvosmislenost u početnim delovima rečenice

6
Q

jel u prilog autonomnom statusu sintakse govore i ogledi sa zadatkom leksičke odluke i izgovaranja?

A

abss

7
Q

pps se prikazuje reč meta u kontekstu koji je sintaks ispravan ali semant

A

besmislen
i
kontekstu koji je sinta neispravan

8
Q

u leksičkoj odluci dolazi do inh kad je meta prikazana u

A

sinta ispravnom kontekstu

9
Q

do inh u zadatku izgovora dolazi kad je meta prikazana u

A

sinta neispravnom kontekstu

10
Q

da li je zadatak leksičke odluke osetljiv na postleksičke procese?

A

da

11
Q

odsustvo osetljivosti na postleksičke procese u zadatku izgovaranja onemogućava šta

A

integraciju na višim nivoima obrade

odsustvo inhibicije

12
Q

jel postoje nalazi gde na evaluaciju sinta statusa utiču i semant faktori

A

daa

Decks in Kognitivna ispit Class (102):