Module 3- Les Colouers Flashcards Preview

French > Module 3- Les Colouers > Flashcards

Flashcards in Module 3- Les Colouers Deck (9)
Loading flashcards...
1

Beige

Beige

2

White

Blanc(he)

3

Turquoise

Bleu turquoise

4

Grey

Gris

5

Navy blue

Bleu marine

6

Chocolate brown

Marron chocolat

7

Black

Noir(e)

8

Orange

Orange

9

Khaki

Vert khaki