Moment d'un couple 6-7 Flashcards Preview

French I - Grammatik > Moment d'un couple 6-7 > Flashcards

Flashcards in Moment d'un couple 6-7 Deck (33)
Loading flashcards...
1

Pronominalisering:

Il avait bien fait sentir à Juliette que c’était sa faute.

 

Il le lui avait bien fait sentir. 

2

Pronominalisering:

 

Elle avait demandé au médecin comment faire

 

Elle lui avait demandé comment faire 

3

Pronominalisering:

 

Elle sortit de l’hôpital avec une ordonnance pour la pilule 

 

Elle en sortit avec une ordonnance pour la pilule 

4

Översätt till svenska:

 

« Vous êtes sûre de ne pas vouloir le garder ? »

 

Är ni säker på att ni inte vill behålla det? (eg. att inte vilja behålla det) 

5

Översätt till svenska:

 

« Vous êtes enceinte de trois semaines, pas plus. » 

 

Ni har varit med barn i tre veckor, inte mer. 

6

Pronominalisera:

 

« Vous êtes sûre de ne pas vouloir le garder ? »

 

Vous en êtes sûre ? 

7

Översätt till svenska:

 

« Dis donc, tu ne devais pas partir pour Rome, toi ? »

 

Hördu, skulle inte du åka till Rom?

8

Översätt till svenska:

 

« Ce week-end de l’Ascension n’en finissait pas. »

 

Kristi himmelsfärds-helgen tog aldrig slut.

9

Översätt till svenska:

 

« Debout près de Stéphane, Olivier plaisantait, parlait en faisant de grands gestes, un sandwich à la main. » 

 

Bredvid Stéphane stod Olivier och skämtade och pratade medan han gjorde yviga gester med en smörgås i handen. 

10

« Debout près de Stéphane, Olivier plaisantait, parlait en faisant de grands gestes, un sandwich à la main. » 

 

Varför används imparfait och inte passé composé ?

 

Det rör sig inte om någon inträdande handling: när Juliette tittar på Olivier står han redan och pratar och gestikulerar. Därför kan inte passé composé användas här. 

11

« Debout près de Stéphane, Olivier plaisantait, parlait en faisant de grands gestes, un sandwich à la main. » 

 

Varför används inte fullständig obestämd pluralartikel i nominalfrasen de grands gestes

 

Nominalfrasen är i plural och har ett framförställt adjektiv. 

12

Vokabulär:

 

avlösa varandra 

 

se succéder 

13

Vokabulär:

 

inom [abstrakt] 

 

au sein de 

14

Vokabulär:

 

i tur och ordning 

 

à tour de rôle 

15

Vokabulär:

 

ta med sig [en person] 

 

emmener 

16

Vokabulär:

 

på nytt 

 

à nouveau

17

Vokabulär:

 

med... avsmak 

 

avec dégoût

18

Vokabulär:

 

inse något 

 

se rendre compte de qqch 

19

Vokabulär:

 

händelsevis (eg. av en slump) 

 

par hasard 

20

Pronominalisera det indirekta objektet i satsen:

 

« Juliette avait refusé de faire manquer l’école à Emma » 

 

« Juliette avait refusé de lui faire manquer l’école » 

21

Översätt till svenska:

 

« Elle avait pris le RER en négligeant toute règle de prudence. » 

 

Hon hade stigit på pendeltåget utan att bry sig om några försiktighetsåtgärder. / Hon hade struntat i alla försiktighetsåtgärder när hon steg på pendeltåget. 

22

Översätt till svenska:

 

« Elle aurait dû se méfier » 

 

Hon borde ha varit på sin vakt. 

23

Vilket tempus har verbfrasen i satsen:

 

« Elle était montée à la station Javel. »? 

 

Plus-que-parfait (pluskvamperfekt) 

24

Varför används plus-que-parfait:

 

« Elle était montée à la station Javel. »? 

 

Därför att påstigningen vid Javel ligger före den händelse som utspelas på tåget.

 

25

Varför används hjälpverbet être och inte avoir i meningen:

 

« Elle était montée à la station Javel. »? 

 

Därför att monter är ett av de intransitiva verb som tillhör den så kallade aller-gruppen, vilka böjs med être i sammansatta tempus. (se DFG, § 165B) 

26

Översätt till svenska:

 

« Elle s’est dit : Ça y est, ça m’arrive. En théorie, à cet instant, elle aurait dû voir sa vie défiler devant ses yeux. » 

 

Hon sade till sig själv/hon tänkte: Sådär ja, nu händer det (mig). I teorin borde hon i detta ögonblick ha sett sitt liv spelas upp/ passera (i) revy (framför sina ögon/framför sig). 

27

Översätt till svenska:

 

« Qu’est-ce qui s’est passé, Maman ? demanda Emma. » 

 

Vad hände, mamma ? frågade Emma. 

28

Översätt till svenska:

 

« À peine étaient-elles arrivées à la maison que le téléphone sonna. » 

 

Knappt hade de kommit hem förrän telefonen ringde. 

29

Vilket tempus har verbfrasen:

 

« À peine étaient-elles arrivées à la maison que le téléphone sonna. » ?

 

Pluskvamperfekt

30

Varför används plus-que-parfait här?

 

« À peine étaient-elles arrivées à la maison que le téléphone sonna. » 

 

Därför att de kom hem innan telefonen ringde.