Moment d'un couple 8-10 Flashcards Preview

French I - Grammatik > Moment d'un couple 8-10 > Flashcards

Flashcards in Moment d'un couple 8-10 Deck (34)
Loading flashcards...
1

Användbara ord och uttryck:

 

tvinga någon att göra något 

 

forcer qqn à faire qqch 

2

Användbara ord och uttryck:

 

vara på fyllan 

 

prendre une cuite* 

3

Användbara ord och uttryck:

 

för en gångs skull 

 

pour une fois 

4

Användbara ord och uttryck:

 

i allmänhet 

 

en général 

5

Användbara ord och uttryck:

 

tigga 

 

faire la manche 

6

Användbara ord och uttryck:

 

lägga märke till något 

 

se rendre compte de qqch

7

Användbara ord och uttryck:

 

en halsduk

 

une écharpe

8

Användbara ord och uttryck:

 

ett privatpalats 

 

un hôtel particulier 

9

Användbara ord och uttryck:

 

en femtioåring

 

un quinquagénaire 

10

Användbara ord och uttryck:

 

påstås det

 

paraît-il

11

Användbara ord och uttryck:

 

det beror på att 

 

cela tient au fait que 

12

Användbara ord och uttryck:

 

delvis 

 

en partie 

13

Ne... que

Översätt:

 

Dans la salle, il n’y a encore que le directeur général Chatel... 

 

I lokalen fanns bara VD:N Chatel... 

14

Ne... que

Översätt:

 

Ce n’est qu’en fin de matinée qu’Olivier lui téléphone. 

 

Det är först mot slutet av förmiddagen som Olivier ringer henne (hör av sig). 

15

Översätt till svenska:

 

Un jour, l’un d’eux lui avait demandé de s’adresser à voix haute à la petite fille de cinq ans qui était au fond d’elle et que son père avait abandonnée. Se sentant ridicule, elle s’était exécutée et au bout de deux mots s’était mise à sangloter. 

 

”En dag hade en av dem bett henne att högt tilltala (vända sig till) den lilla femåriga flicka som fanns inom henne och som hennes far hade övergivit. Hon kände sig fånig och (men) förmådde sig att göra det och efter två ord började hon snyfta.”

16

Översätt till svenska:

 

cela lui avait fait du bien 

 

det hade gjort henne gott

17

Översätt till svenska:

 

elle n’a pas donné de nouvelles  

 

 

hon har inte hört av sig

18

Översätt till svenska:

 

elle laisse tomber 

 

hon struntar i det/ger upp idén 

19

Översätt till svenska:

 

dans la foulée 

 

av bara farten 

20

Översätt till svenska:

 

tu as de la chance 

skönt för dig (eg. du har tur) 

21

Översätt till svenska:

 

je suis au régime 

 

jag bantar

22

Översätt till svenska:

 

il n’y a pas de réseau 

 

det finns ingen täckning

23

Översätt till svenska:

 

dans l’après-midi 

 

under eftermiddagen 

24

Y

Översätt till svenska:

 

Elle avait tout fait pour y croire et elle y était arrivée, presque. 

 

Hon hade gjort allt för att tro på det och hon hade lyckats, nästan. 

25

Y

Översätt till svenska:

 

Elle n’y avait peut-être pas pensé. 

 

Hon hade kanske inte tänkt på det.

26

Y

Översätt till svenska:

 

Ce viol n’y était pour rien. 

 

Det var inte våldtäktens fel. 

27

Y

Översätt till svenska:

 

Elle n’y pouvait rien.  

 

Hon kunde inte göra någonting åt det. 

28

Y

Översätt till svenska:

 

Elle n’y pensait plus jamais. 

 

Hon tänkte inte längre på det.

29

Y

Översätt till svenska:

 

Elle n’y croyait pas vraiment.  

 

Hon trodde inte riktigt på det.

30

Y

Översätt till svenska:

 

Enfin, heureusement, il y avait eu le RER C. 

 

Slutligen hade lyckligtvis händelsen på RER C (-tåget) inträffat.