more verbs Flashcards Preview

Duolingo Swedish > more verbs > Flashcards

Flashcards in more verbs Deck (70):
1

respect

respekterar

2

count

räknar

3

are / feel

mår

4

become, will be

blir

5

cut

klipper

6

contain

innehaller

7

meet

möter

8

set put

ställer

9

count on you

räknar med er

10

think / consider

anser

11

rent

hyr

12

miss (you)

saknar

13

miss (the bus)

missar

14

resemble / look like

liknar

15

fill

fyller

16

loose / drop

tappar

17

put smth

lägger

18

produce

tillverkar

19

build

bygger

20

mix

blandar

21

wait

väntar

22

continue

fortsätter

23

book ( something)

bokar

24

import

importerar

25

leave

lämnar

26

belong

tillhör

27

tell

berättar

28

hang

hänger

29

spend (time)

tillbringar

30

send

skickar

31

hate

hatar

32

explain

förklarar

33

fit

passar

34

share

delar

35

work (funktionieren)

fungerar

36

suppose/assume

antar (antar det - suppose so)

37

win

vinner

38

loose

fölorar

39

close

stänger

40

concern

angår

41

serve

serverar

42

visit

besöker

43

cut

skär

44

ask

ber om

45

show up

dyker up

46

get there /arrive

kommer fram

47

add

lägger till

48

agree

håller med

49

do you agree

håller du med

50

sign

skriver under

51

enjoy (like)

trivs med (trivs)

52

meet

träffas

53

feel

känns

54

hope

hoppas

55

remember

minns

56

be missing (is missing)

fattas

57

fail

misslyckas

58

see you

vi ses!

59

succeed

lyckas

60

feel 2

känner oss

61

prepare

förbereder mig

62

teach

lär mig

63

hurry

skyndar sig

64

surprise

överraskar mig

65

get married

de "gifter sig"

66

care about

bryr ..(mig sig ..) om

67

share

delar med sig

68

bring

tar med sig

69

put on

tar på oss

70

take off

tar av sig