Abstract 1 Flashcards Preview

Duolingo Swedish > Abstract 1 > Flashcards

Flashcards in Abstract 1 Deck (81):
1

a list

en lista

2

a system

ett system

3

a part

en del

4

opinion

åsikt

5

life

liv

6

a group

en grupp

7

kind of

sorts

8

which kind?

vilken sort?

9

view

utsikt

10

type

typ

11

way

sätt

12

in one way or another

på ett eller annat sätt

13

a profile

en profil

14

change

förändring

15

to be afraid of

är rädd för

16

level

nivå

17

next

nästa

18

member

medlem

19

conversation/call

samtal

20

case

fall

21

control

kontroll

22

enough

tillräckligt

23

bags

väskor

24

a image

en bild

25

belongs to

tillhör

26

category

kategory

27

description

beskrivning

28

very bad

jättedålig

29

the value (value)

värdet (värde)

30

the account

kontot

31

the content

innehållet

32

version

version

33

colorful

fargglad

34

result

resultat

35

choice

val

36

suggestion

förslag

37

activity

aktivitet

38

equipment

utrustning

39

solution

lösning

40

alternative (option)

alternativ

41

responsibility

ansvar

42

errand

arende

43

agreement

överenskommelse

44

the beginning

början

45

turn

tur

46

whose

vems

47

the effect

effekten

48

thoughts

tankar

49

dream/s

dröm /drömmar

50

decision

beslut

51

hope

hopp

52

ending

slut

53

wish

önskan

54

potatoes

potatis

55

carrot

morot

56

carrots

morötter

57

garlic

vitlök

58

salmon

lax

59

wines

vinerna

60

in love

kär

61

cohabitant

sambo

62

cohabitation

samboskap

63

satisfied

nöjd

64

fun

kul

65

a degree

en grad

66

degrees

grader

67

role/part

roll

68

voic

röst

69

evidence

bevis

70

possibility

möjlighet

71

purpose

syft

72

the purpose

syftet

73

which purpose does it have

vilket syfte har den/t?

74

success

framgång

75

darkness

mörker

76

the darkness

mörkret

77

topic

ämne

78

sleep

sömn

79

light

ljus

80

grades (noten)

betygg

81

place

ställe