more vocab (may) Flashcards Preview

Turkish > more vocab (may) > Flashcards

Flashcards in more vocab (may) Deck (113):
1

teklif etmek

offer or suggest

2

takip etmek

follow

3

tehdit etmek

threaten

4

tamir etmek

fix

5

tanımak

to know someone or be acquainted with

6

tanışmak

to meet for the first time

7

tanıştırmak

to introduce (someone)

8

karıştırmak

to confuse

9

karşılaştırmak

to compare

10

karşılaşmak

to meet by accident

11

tatil

vacation

12

tatlı

sweet

13

tartılmak

to weigh

14

obligatory (tense)

-malı -mali + lazım

15

yararmak

to benefit

16

lanmak

to make do verb?

17

öykü

story

18

yararlanmak

to take advantage of

19

aslen

originally (like aslında)

20

tanık

witness

21

mücadele

fight (savaş gibi)

22

söylesi

interview/conversation (konuşma gibi)

23

eşkiya

thug

24

emekçi

laborer

25

yitirmek

to lose

26

yatırmak

to deposit

27

çökmek

to collapse

28

hatırlamak

to remember

29

hatırlatmak

to remınd

30

yapı

building/structure

31

gemi

boat

32

ampul

light

33

görev

duty (think görevli)

34

değışık

different (vs farklı?)

35

şiddet

violence

36

kask

helmet

37

müssade

permission

38

sorumluluk

responsibility

39

sorumlu

responsible

40

medeniyet

civilization

41

ihtiyaç

need

42

devar

wall

43

yaprak

leaf

44

anlaşma

agreement

45

diğer

other

46

değer

value/worth

47

dağ

mountain (Uludağ)

48

tehlike

danger

49

sürekli

continuous

50

harika

perfect

51

harita

map

52

dükkan

store/shop

53

gerekmek

to be necessary

54

gerekli olmak

to be necessary

55

manzara

view

56

yolculuk

trip

57

umut

hope

58

gömlek

shirt

59

barış

peace

60

savaş

war

61

eksi

minus/negative

62

eski

old

63

ekşi

sour

64

haber alma servisi

MİT (???????)

65

Savunma Bakanlığı

DoD (lit. Defense Ministry)

66

eyalet

state (from Arabic)

67

fikir

idea (from Arabic)

68

fakir

poor

69

Türkiye Cümhüriyet Anayasası

Turkish Constitution

70

girmek

to enter

71

çıkmak

to leave

72

almak

take OR buy

73

temizlemek

to clear/house clean

74

söz vermek

to promise

75

karar vermek

to decide

76

bakmak

to look

77

görmek

to see or view

78

giyinmek

to get dressed

79

destek

support

80

hali

state of being

81

insanlar

people (compare with halk)

82

halk

a people (compare with insanlar)

83

hikaye

story

84

anlatmak

to explain/to narrate

85

açıklamak

to explain/to clarify

86

bitmek

to quit

87

cevap vermek

to answer

88

sınır

border

89

bayrak

flag

90

kalkmak

to get up

91

kalmak

to stay

92

yarım

half

93

yarın

tomorrow

94

yardım

help

95

kirlamak

to dirty

96

yaşamak

to live

97

yasamak

to legislate

98

yaşmak

to age or veil???

99

halı

carpet

100

hoşlanmak

to enjoy

101

yıkamak

to wash

102

oğleden sonra

afternoon

103

çıkarmak

to remove

104

fark etmek

to realize

105

varmak

to arrive

106

susmak

to hush or be quiet

107

--e küfretmek

to blaspheme or swear

108

izin almak

to get permission

109

çalmak

to play

110

oynamak

to play

111

gezmek

to visit

112

-den vazgeçmek

to change ones mind

113

-e bakmak

to look at