Verbs -Accompanying Case Flashcards Preview

Turkish > Verbs -Accompanying Case > Flashcards

Flashcards in Verbs -Accompanying Case Deck (102):
0

Açmak

Akuzatif

1

Başarmak

Akuzatif

2

Bakmak

Datif

3

Alışmak

Dativ

4

Ayrılmak

Ablatif

5

Bıkmak

Ablatif

6

Kalmak

Lokativ

7

Iyi olmak

Lokatif

8

Anlaşmak

İle

9

Almak

Akusativ

10

Bilmek

Akuzatif

11

Başlamak

Datif

12

Bıkmak

Ablatif

13

Hoşlanmak

Ablatif

14

Oturmak

Lokatif

15

Kararlı olmak

Lokatif

16

Buluşmak

Ile

17

Anlamak

Akuzatif

18

Bitirmek

Akuzatif

19

Binmek

Datuk

20

Çalışmak

Datif

21

Çıkmak

Ablatif

22

Korkmak

Ablatif

23

Uyumak

Lokatif

24

Dans etmek

Ile

25

Aramak

Akuzatif

26

Denemek

Akuzatif

27

Çıkmak

Datif

28

Devam etmem

Datif

29

Gelmek

Ablatif

30

Nefret etmek

Ablatif

31

Var ve yok

Lokatif

32

Evlenmek

Ile

33

Beğenmek

Akuzatif

34

Düşünmek

Akuzatif

35

Demek

Datif

36

Gitmek

Datif

37

Hoşlanmak

Ablatif

38

Sıkılmak

Ablatif

39

Yatmak

Lokatif

40

Karşılaşmak

Ile

41

Beklemek

Akuzatif

42

Çok istemek

Akuzatif

43

Dokunmak

Datif

44

Karar vermek

Datif

45

İğrenmek

Ablatif

46

Usanmak

Ablatif

47

Kavga etmek

Ile

48

Bilmek

Akuzatif

49

Öğrenmek

Akuzatif

50

Gelmek

Datif

51

İnmek

Ablatif

52

Vazgeçmek

Ablatif

53

Konuşmak

İle

54

Bulmak

Akuzatif

55

Öğretmek

Akuzatif

56

Girmek

Datif

57

Kaçmak

Ablatif

58

Yorulmak

Ablatif

59

Öpüşmek

Ile

60

Davet etmek

Akuzatif

61

Özlemek

Akuzatif

62

Gitmek

Datif

63

Korkmak

Ablatif

64

Sohbet etmek

Ile

65

Dinlemek

Akuzatif

66

Planlamak

Akuzatif

67

Gülmek

Datif

68

Nefret etmek

Ablatif

69

Tanışmak

Ile

70

Düşünmek

Akuzatif

71

Sevmek

Akuzatif

72

Inanmak

Datif

73

Sıkılmak

Ablatif

74

Giymek

Akuzatif

75

Unutmak

Akuzatif

76

Kızmak

Datif

77

Utanmak

Ablatif

78

Görmek

Akuzatif

79

Koymak

Datif

80

Hatırlamak

Akuzatif

81

Sinirlenmek

Datif

82

Kapatmak

Akuzatif

83

Sormak

Datif

84

Okumak

Akuzatif

85

Söylemek

Datif

86

Öpmek

Akuzatif

87

Telefon etmek

Datif

88

Özlemek

Akuzatif

89

Varmak

Datif

90

Silmek

Akuzatif

91

Vermek

Datif

92

Tanımak

Akuzatif

93

Yardım etmek

Fatih

94

Temizlemek

Akuzatif

95

Yıkamak

Akuzatif

96

Ziyaret etmek

Akuzatif

97

Akuzatif

Mayı, meyi

98

Datif

Maya, meye

99

Ablatif

Maktan, mekten

100

Lokatif

Makta, mekte

101

Ile

La, le