Multipel endokrin neoplasi (MEN) Flashcards Preview

K4 - ERL > Multipel endokrin neoplasi (MEN) > Flashcards

Flashcards in Multipel endokrin neoplasi (MEN) Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innebär MEN?

A

Tumörer i endokrina körtlar: hypofys, tyreoidea, parathyreoidea, pankreas. Som leder till överproduktion av hormon,

2
Q

Vilka tumörer kan uppstå i/pga pankreas?

A

Insulinom

Glukagonom

Gastrinom

3
Q

Vad orsakar MEN-1

A

MEN1 = en tumörsuppressorgen.

Om denna muteras -> ingen hämmad proliferation -> man drabbas av MEN typ 1:

 • Parathyreoidea
 • Pancreas
 • Hypofys

Diagnos ställs med genetiskt test mm

4
Q

Vad orsakar MEN 2a och 2b

A

MEN 2: beror på mutation i RET (protoonkgen) -> onkgen -> kontinuerlig proliferation

 • MEN 2A:
  • thyreoidea medullary cancer -> c-cellerna producerar calcitonin hela tiden
  • Feokromocytom -> ökad NA, A
  • Parathyreoidea-adenom -> ökat PTH
 • MEN 2B:
  • Samma sjukdomar som MEN 2A, förutom parathyreoidea-adenom