Prostatacancer Flashcards Preview

K4 - ERL > Prostatacancer > Flashcards

Flashcards in Prostatacancer Deck (22)
Loading flashcards...
1
Q

Var är prostata placerad?

A

Retroperitonealt (retropubis). Under urinblåsa, omger urinrör.

2
Q

Vad har prostatan för funktioner?

A

Exokrin körtel som producerar DHT (dihydrotestosteron) - den mer potenta formen. Pga utrustad med 5alfareduktas (omvandlar DHEA/androstendione) till DHT.

Bildar PSA: prostataspecifikt antigen, ett glykoprotein vars uppgift är att göra spermierna basiska - för överlevnad i vaginas sura miljö.

Bildar även sädesvätska.

3
Q

Var bildas sädesvätskan?

A

Prostata, sädesblåsor och cowpers körtlar

4
Q

Vad förhindrar urin från att blandas med spermier?

A

Den preprostatiska sfinktern

5
Q

Var sker den vanligtvis första metastaseringen vid PC?

A

Lymfstationer längs de stora bäckenkärlen. Pga det är dit prostatans lymfdränage går.

6
Q

Argumentera för varför PSA-prov är bra resp dåligt

A

PSA: specifikt för prostata.

Dock ej sensitivt för just PC, kan bero på ex. BPH, inflammation, UVI

7
Q

Riskfaktorer?

A
 • Hög ålder
 • ärftlighet
 • övervikt (metabola syndromet)
 • översubstition med testosteron, IGF1
 • 2 eller fler nära manliga släktingar som haft det
8
Q

Friskfaktorer?

A
 • Soja
 • Selen
 • vit D och E
 • NSAID
 • 5alfareduktas-hämmare
9
Q

Orsaker?

A
 • Genetiska uttryck och förutsättningar (ex. immunförsvaret, androgenreceptorer)
 • Hur manen utsätts och reagerar på riskfaktorer
10
Q

Diagnostik

A
 • PSA över 3,5,7 (i förhållande till ålder!!)
 • Knöl i prostata vid rektalpalp
 • Hematospermi
 • Nytillkomna miktionsbesvär
 • Skelettsmärtor
11
Q

Första åtgärden?

A

Transrektalt ultraljud

-> ger uppfattning om storlek, utbredning mm.

12
Q

Vad måste man göra för att kunna ställa diagnos?

A

Biopsi!

-> gleasongradering görs utifrån biopsin.

13
Q

Gleasongradering, hur fungerar den?

A
 • Summa av den dominerande (vanligaste förekommande) graden + den högsta graden (om denna är högre än den dominerande), eller den näst vanligaste graden (om det inte finns cancerområden med högre grad än den dominerande)
 • ex: om den vanligaste är grad 3, och den högsta är 5, kommer summan bli 8
 • om den vanligaste är grad 3, och det inte finns någon högre, och den nästvanligaste är 2, blir summan 5
14
Q

Gleason: låg risk, mellanrisk, högrisk?

(riskgruppen tar dock hänsyn till PSA-nivåer också)

A
 • Lågrisk, <7
 • Mellanrisk 7
 • Högrisk >7
15
Q

Vanligaste metastas?

A
16
Q

Hur utreds metastas?

A

Skelettscint

17
Q

Hur sker metastasering?

A

Hematogen

18
Q

PC: behandlingsval?

A
 • Kurativ behandling: (ej vid metastaser)
  • Operation: prostatektomi -radikal
  • Strålbehandling
 • Palliativt: inte kurativ, ger androgendeprivation på olika sätt, kan ge cytostatika om pat klarar av det
19
Q

Varför kan androgendeprivation “lindra” cancern?

A

Inducerar apoptos i såväl normala som maligna celler i prostat och i PC-metastaser

20
Q

Hormonell behandling vid prostatacancer?

A
 • GnRH-analog: stör den pulsatila GnRH-utsöndring, verkar då hämmande på LH och FSH-utsöndring -> ingen verkan på sertoli- eller leydigceller. leydig producerar testosteron.
  • Lågt testo -> prostata kan inte omvandla till DHT i samma utsträckning.
 • Östrogenbehandling: neg feedback, hämmar LH-prod.
 • Antiandrogener: antagonister till testo-receptor (kombineras gärna med GnRH-analog)
21
Q

Biverkn. hormonell beh.?

A
 • Minskad kroppsbehåring
 • Minskad libido
 • ED
 • Ljusare röst
 • Minskad muskelmassa
 • Fettbildning (ev. gynekomasti)
 • Nedstämdhet
 • Vallningar
 • Osteoporos
22
Q

Symtom vid avancerad PC?

A
 • Anemi
 • Skelettsmärtor
 • Blödningar
 • Trötthet
 • Aptitlöshet