Nathanna Cainte Flashcards Preview

Gaeilge > Nathanna Cainte > Flashcards

Flashcards in Nathanna Cainte Deck (22):
1

I began to have doubts

Phrioc beach an amhrais mé

2

Flat of my back

Fleasc mo dhroma

3

Arguing back and forth

Ag cur is ag cúiteamh

4

A throat hold
/ stranglehold

Greim scrogaill

5

Fussy eater(??)

Beadaí

6

From the corner of his eye

As cúl a shúile

7

Lie in

Codladh amuigh

8

The fly in the ointment

An breac da bhaine

9

What're you smiling about now?

Cén gáire atá anois agat?

10

Leave off!
Let me be!

Lig dom!

11

There wasn't a peep out of him

Ní raibh gíog ná míog as

12

To flabbergast someone

Gíog guag a dhéanamh de dhuine

13

Three cheers for...

Trí gháir ar son...

14

A man without cares nor children,
a man without acare for anyone

Fear gan bheann gan cheanna a bhí ann,
fear gan bheann ar éinne

15

This that and the other

Seo siúd agus araile

16

How's about it?

'Bhfuil aon seans ort?

17

I despise xxx

Mo ghráin dearg ar xxx

18

Without further delay

Gan a thuilleadh moille

19

Outright,
completely

Scun scan

Mharaigh siad scun scan é

20

Neck and neck

Gob le gob

21

Easy to be talking

Gar a bheith 'cainnt

(Óirghialla)

22

Don't overdo it / draw it out

Ná déan paidir chapaill de