Nedre Extrimiteterna Flashcards Preview

Skelett > Nedre Extrimiteterna > Flashcards

Flashcards in Nedre Extrimiteterna Deck (15)
Loading flashcards...
0
Q

Lårbenshuvud

A

Caput femoris

1
Q

Höftben

A

Os coxae

2
Q

Lårbenshals

A

Collum femoris

3
Q

Lårbensknöl

A

Trochanter major

4
Q

Lårben

A

Femur

5
Q

Knäskål

A

Patella

6
Q

Skenben

A

Tibia

7
Q

Fotknölen (inre)

A

Malleolos medialis

8
Q

Vadben

A

Fibula

9
Q

Fotknölen (yttre)

A

Malleolus lateralis

10
Q

Vristens ben

A

Ossa tarsi

11
Q

Hälben

A

Kalkaneus

12
Q

Språngben

A

Talus

13
Q

Mellanfotens ben

A

Ossa metaturalis

14
Q

Tårnas ben

A

Odds digitorium pedis