Nervesystemet Flashcards Preview

Sykepleiepluss > Nervesystemet > Flashcards

Flashcards in Nervesystemet Deck (15)
Loading flashcards...
1

Hvilke to anatomiske hoveddeler har nervesystemet?

1) CNS (sentralnervesystemet)
2) PNS (perifere nervesystemet)

2

Hva er de 3 funksjonelle hoveddelene til nervesystemet?

1) Det sensoriske system
- Leder nervesignaler fra sanseceller til hjernen.

2) Det somatisk motoriske system
- Leder nervesignaler fra hjernen til muskulatur

3) Det autonome systemet
- Nervesignaler til og fra hjernen som blant annet regulerer funksjonen til våre indre organer.

3

Hva betyr autonom?

Selvstyrt.

4

Hva er nervesystemets aller viktigste funksjoner?

1) På cellenivå:
- Homøostase - samarbeid mellom nerve og hormonsystemet - sikre stabilt miljø.
- Lynrask og presis overføring av informasjon fra celle til celle.

2) På organnivå:
- Lynrask og presis overføring av informasjon mellom organer.
- Koordinere bevegelser og sanseopplevelser.

3) Overordnet nivå
- Tenke
- Føle
- Kommunisere
- Språk
- Sosial adferd
- Læring
- Hukommelse
- Kunst, kultur og musikk.

5

Hva er definisjonen av homøostase?

- Organismens opprettholdelse av konstante og stabile forhold i væskemiljøet som omgir enkelte celler.
- Holde pH, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, saltbalanse konstante og forutsigbare for cellene. Det skal ikke være noen stor overraskelse i cellens nabolag. Skjer i samarbeid med hormonsystemet, men hormonsystemet klarer ikke styre blodtrykk sekund for sekund og det er der nervesystemet slår inn og regulere lynraskt.

6

Hva er nervevevet bygd opp av?

1) Nerveceller (nevroner)
- Spesiell oppbygning tilpasset både nettverkskommunikasjon og lynrask signaloverføring over større avstander langs aksoner.

2) Gliaceller
- Gir mekanisk støtte til nervecellene
- Supplerer nervecellene med oksygen og næring. (astroglia - viktig i blod-hjerne-barrieren).
- Øker nerveledningen og påvirker signaloverføringen i synapsene. (Myelindannende gliaceller).
- Bekjempe inntrengere og ta hånd om døde nerveceller (mikroglia) - fungerer som en makrofag.

Glia - betyr lim.

7

Hvordan er nervecellene bygd opp?

- Alle nerveceller har en cellekropp med dendritter
- Ut fra cellekroppen er det utstikkere som fungerer som kommunikasjonspunkter for andre nerveceller (dendritter).
- Cellekjerne + alle organeller i vanlig celle.
- Mange dendritter, som mottar informasjon fra mange andre nerveceller. Skjer i kontaktpunktene som kalles synapser.
- Har vanligvis også en lang utløper som kalles akson, kan formidle signalet over lange avstander.
- Aksonet går til nerveenden.
- Signaloverføring i synapser skjer ved hjelp av transmitterstoff.
- Transmitterstoffet lages i nerveenden i vesikler.
- Hilus - hals: avgjør om et nervesignal skal sendes mot nerveenden.
- Myelin fungerer som et isolerende fettlag. Produseres av spesielle gliaceller og gjør at aksonet kan øke ledningshastigheten betraktelig.
- Ranviersk innsnøring - innsnøring i myelinkjeden.
- Transmitterstoff i nerveenden, produseres i cellekroppen. Må fraktes helt ut til nerveenden. Opptil èn meter transport

8

Gliacellene:

Ca halvparten av nervecellenes volum.
-

9

Hvilke gliaceller gir mest mekanisk støtte?

Astrocyttene
- Viktig del av blod-hjerne-barrieren.
- Kontrollerer det kjemiske miljøet i CNS.
- Omslutter synapsene i hjernen og påvirker kommunikasjonen?

10

Oligodendrocytter

- Produserer myelin i CNS.

11

Mikroglia:

- Immunceller i sentralnervesystemet.

12

Ependymceller

Produserer cerebrospinalvæske.
- Omgir hjerne og ryggmarg.

13

Schwannske celler

Produserer myelin

14

Satelittceller

Fungerer som astrocytter i PNS?

15

Blod-hjerne-barrieren:

- Sikrer streng kontroll på hva som kan passere fra kapillærer til cerebrospinalvæsken og til hjernevevet.