Nevrologi Flashcards Preview

Klinikker > Nevrologi > Flashcards

Flashcards in Nevrologi Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hva er lanzo?

Protonpumpehemmer

2

Hva gjør man ved mistanke om perifer nevropati?

Klinisk undersøkelse, etterfulgt av - Ta CK - Ta nevrografi for å sjekke nerveledningen - Ta EMG

3

Hva kan EMG fortelle oss?

Om muskelatrofi skyldes en primær muskelsykdom eller perifer nevrologisk affeksjon.

4

Limb-girdle muscular dystrophy ( LGMD) rammer hovedsaklig hvilke muskelgrupper?

Hofte- og skuldermuskulatur.

5

Hva kan man forvente av blodprøvesvar ved myositt?

Generell blodprøvestatus. - Høy CK - Høy SR

6

Hva er dystrofia myotonica?

Dystrofia myotonika (DM) er den vanligste muskeldystrofien hos voksne. Den kjennetegnes av muskelsvakhet og myotoni i varierende grad. To typer; DM 1 og 2.

7

Hva er myotoni? Og hvordan teste for dette?

Vanskeligheter for å avslutte pågående muskelkontraksjon. Be pasienten lukke øynene hardt, og så åpne dem raskt. De med myotoni sliter med å åpne øynene.

8

Når tar man muskelbiopsi?

Ved usikkerhet rundt diagnose.

9

Ved mistanke om vaskulær episode; hvilke radiologiske undersøkelser bør man ta?

- CT caput. - CT angio - UL halskar / EKG - arytmi? - Ekko -

10

Hva er en hyppig årsak til cerebelart infarkt hos unge?

Disseksjon med stenotisk parti. Kan oppstå ved traume eller spontant. Kan få horners syndrom. I karveggen her går de sympatiske grenene oppover til ansiktet. Fører til bortfall av sympatikus; miose, ptose, endoftalmus og svetteforandringer. 

 

 

11

Hva er vanligste vaskulitt i hjernen?

Arteritis temporalis

12

Hva er moyamoya?

Japansk for diffus og tåkete: Beskriver cerebrale angiografi-forandringer med kollateralt nettverk. Aktuell diagnose ved slag hos barn og unge voksne forårsaket av progredierende stenoser (forsnevringer) i arteria carotis interna og a. cerebri media. Mange små kollateralarterier oppstår (som en «tåkesky» på røntgen-angiografibilder) omkring de trange områdene.

Storkars-vaskulitt.

Klinikk:

Hodepine, TIA, slag, blødning og epilepsi (nevrologiske symptomer). Iskemi hos barn (ofte 10-14 års alder), blødning oftere hos voksne (ofte 40-49 års alder).

 

 

 

 

13

Når trombolyse?

Innenfor de første 4 timer etter et påvist slag. Gir ikke trombolyse ved lite plager. Obs blødning. 

14