Slagklinikk Flashcards Preview

Klinikker > Slagklinikk > Flashcards

Flashcards in Slagklinikk Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hva er insidensen av slag?

3 / 1000 per år

2

Hva mener man med at de fleste hjerneslagene hos unge er kryptogene?

Man finner ikke årsaken. 

3

Ved NIHSS-score på 23, er det et alvorlig slag?

Ja, over 20 er et alvorlig slag. 

 

4

Hva er typiske situasjoner hvor paradoksal emboli kan oppstå?

Venstreshunting og ved PFO; oppkast, hoste og treningsløft osv. 

 

5

Hvor mange hjerneceller tapes hvert minutt ved iskemi?

Ca 2 millioner. 

6

Trombektomi er indisert ved hvilke slag?

Når trombolyse ikke virker. Typisk ved storkarsokklusjon; tett media, carotis interna,basilaris og vertebralis. 

7

Hvor mange av hjerneinfarktene er storkarsokklusjon og trenger dermed trombektomi?

Ca 10 %. 

8

Tromben er over 6 mm og er proksimalt plassert vil kun 10 % få effekt av trombolyse. Disse skal ha trombektomi

9

Hvilke strukturer blir rammet ved et M1-infarkt?

Basalganglieinfarkt. 

10

Fortell litt om prehospital fase ved slag:

  1. Erkjennelse
  2. Varsling 113
  3. Triage
  4. Transport
  5.  

11

Hva er NNT ved trombektomirprosedyren?

På 2-3 timer fra ictus er NNT 3 -4 . 

12

Hva er behandling ved hjerneblødning?

Begrense hematomveksten. 

  • akutt BT-senking til under 140 syst.