News Flashcards Preview

Engelsk 02C > News > Flashcards

Flashcards in News Deck (26):
1

berøre/påvirke

affect

2

dukke opp

appear

3

begå/utføre

commit

4

forbruker

consumer

5

forbrukerrapport

consumer report

6

kriterier

criteria

7

tidsfrist

deadline

8

dokumentere

document

9

redaktør

editor

10

ansatt

employee

11

absolutt nødvendig

essential

12

unntak

exception

13

eksklusiv

exclusive

14

portvakt

gatekeeper

15

forutinntatt

bias

16

merkelig

bizarre

17

kjendis

celebrity

18

underholdning

entertainment

19

sladder

gossip

20

skade

injury

21

ikke desto mindre

nevertheless

22

objektiv/mål

objective

23

utruste

outfit

24

helst

preferably

25

prejudice

fordom

26

sensasjonell

sensational