Vocabulary from Holes Flashcards Preview

Engelsk 02C > Vocabulary from Holes > Flashcards

Flashcards in Vocabulary from Holes Deck (22):
1

skrumpe inn

shrivel

2

bomull

cotton

3

ungdoms-

juvenile

4

klinkekule

marble

5

fotball

soccer

6

blemme

blister

7

utgravd

excavated

8

haug

pile

9

rødme

blush

10

drikkeflaske

canteen

11

grisunge

piglet

12

erklære

declare

13

etterkommer

descendant

14

evigheten

eternity

15

svimmel

dizzy

16

fjell

mountain

17

bytte

trade

18

tilfluktssted

refuge

19

lukt

odour

20

ubehagelig/dårlig

foul

21

krukke

jar

22

eng

meadow