Norsk På Jobben 4 Flashcards Preview

Norwegian > Norsk På Jobben 4 > Flashcards

Flashcards in Norsk På Jobben 4 Deck (25):
1

Arbeidsavtaler

Contract

2

Melde seg

Sign up

3

Fagforeningen

Union

4

Hektisk

Hectic

5

Skikkelig

Proper

6

Forsøker

Try

7

Plikt

Duty

8

Mangel

Shortage

9

Ifølge

According to

10

Vi får tid

We get time

11

Skriftlig

Overview

12

Ha alt på stell

All in order

13

Fikk jeg

I got

14

Vanligvis

Normally

15

Ennå

Yet

16

Midlertidig

Temporary

17

Travelt

Busy

18

Enhver

Every

19

Krav på

Entitled

20

Sikkert

Certainly

21

Lurt

Smart

22

Kreve

Demand

23

Sørge for

Ensure

24

Legge opp til

Plan for

25

Oversikt

Overview