Beginners 1 Flashcards Preview

Norwegian > Beginners 1 > Flashcards

Flashcards in Beginners 1 Deck (44):
0

er, sie, wir, ihr, sie

han, hun, vi, dere (formal you), de

1

not too bad

ikke så verst

2

great

så fint

3

how is it going?

hvordan går det?

4

I am fine

bare bra

5

it's nice to meet you

så hyggelig å se deg

6

a country

et land

7

a city

en by

8

to live

bo

9

to speak

snakker

10

where are u from?

hvor kommer su frå?

11

of course

selvfølgelig

12

excuse me

unnskyld

13

to travel to

reise til

14

can u help me?

kan du hjelpe meg?

15

i don't understand

jeg forstår ikke

16

can u repeat that?

kan du gjenta det?

17

what does that mean?

hva betyr det?

18

a cupp

en kopp

19

a glass of beer

en glass øl

20

a bottle of water

ei flask vann

21

to buy

kjøpe

22

can i have

kan jeg få

23

would u like to have ...

vil du ha...

24

something to drink

noe å drikke

25

I'll take 2 pieces

jeg tar to stykker

26

could we pay?

kan vi få betale?

27

belegtes Brot

et smørbrøt

28

Schaafskäse / Käse

geitost / ost

29

Brötchen

wt rundstykke

30

what will it be?

hva skal det være?

31

hungry

sulten

32

thirsty

tørst

33

Ich habe Lust auf...

jeg har lyst på...

34

auch

også

35

on the left / right

på venstre side / høyre

36

straight ahead

rett fram

37

along

bortover

38

where is the next...?

hvor ligger den naerneste...

39

so u know if there is...?

vet du om det fins...?

40

can u show me?

kan su vise meg?

41

first roas left

ta første vei til venstre

42

join me for

bli med meg

43

wait for me

vent på meg