Numbers Flashcards Preview

Irish (Ulster) > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (29):
1

1

a haon

2

2

a dó

3

3

a trí

4

4

a ceathair

5

5

a cúig

6

6

a sé

7

7

a seacht

8

8

a hocht

9

9

a naoi

10

10

a deich

11

11

a haon déag

12

12

a dó dhéag

13

13

a trí déag

14

14

a ceathair déag

15

15

a cúig déag

16

16

a sé déag

17

17

a seacht déag

18

18

a hocht déag

19

19

a naoi déag

20

20

fiche

21

20

fiche

22

30

triocha

23

40

daichead

24

50

caoga

25

60

seasca

26

70

seachtó

27

80

ochtó

28

90

nócha

29

100

céad