The Past Tense Flashcards Preview

Irish (Ulster) > The Past Tense > Flashcards

Flashcards in The Past Tense Deck (15):
1

D'ol mé

I drank

2

D'ith mé

I ate

3

D'oscail mé

I opened

4

Rinne mé

I did OR I made

5

Rith mé

I ran

6

Leigh mé

I read

7

chonaic mé

I saw

8

D'fhag mé

I lift

9

D'fhan

I stayed

10

chaith mé

I spent OR I wore

11

Shiúl mé

I walked

12

chuaigh mé

I went

13

D'amhare mé

I looked

14

chuir mé

I put

15

chadail mé

I slept