Numbers & Time Flashcards Preview

Haitian French Creole > Numbers & Time > Flashcards

Flashcards in Numbers & Time Deck (28):
1

Monday

Lendi

2

Tuesday

Madi

3

Wednesday

Mèkredi

4

Thursday

Jedi

5

Friday

Vandredi

6

Saturday

Samdi

7

Sunday

Dimanch

8

This afternoon

apremidi a

9

This evening

aswe a

10

This morning

maten an

11

Today

jodia

12

Tomorrow

demen

13

Yesterday

ye

14

week

semèn

15

month

mwa

16

night

nuit

17

price, cost

pri

18

time

tan

19

now

kounye-a

20

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

un, de, twa, kat, senk, sis, sèt, ywit, nèf, dis

21

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

dis, ven, trant, karant, senkant, swasant, swasanndis, katreven katrevendis, san

22

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

san, desan, twasan, katsan, senksan, sisan, sètsan, wuisan , nèfsan, mil

23

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000

mil, demil, twamil, katmil, sinkmil, sismil, sètmi, witmil, nèfmil, dismil

24

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

onz, douz, trèz, katòz, kenz, sèz, disèt, disuit, disnèf, ven.

25

23

ven twa

26

76

Swansannsèz

27

1 million

en milyon

28

money

lajan