Numbers zero to ten Flashcards Preview

Japanese > Numbers zero to ten > Flashcards

Flashcards in Numbers zero to ten Deck (11):
1

じゅ

10
(ju)

2

5
(go)

3

2
(ni)

4

れい

(rei)
0
zero

5

いち

1
(ichi)

6

はち

8
(ha chi)

7

なな
しち

7
(na na)
(shi chi)

8

さん

3
(san)

9

きゅう

9
(kyu-elongated vowel)
(ku)

10

よん

4
(yon)
(shi)

11

ろく

6
(roku)