Också Språk Flashcards Preview

Swe > Också Språk > Flashcards

Flashcards in Också Språk Deck (30):
1

Begrepp

Framställning

2

Detaljhandel

Direkt handel

3

Dokument

Skrift

4

Dödsbo

En person gammal ägodelar så går jag

5

Egalt

Det spelar ingen roll

6

General

I stort sätt eller som en slags sammanfattning

7

Intolerant

Man kan inte ta andras åsikter eller bara för att säga det själv

8

Intäkter

Inkomst, lön

9

Jävig

Man är obehörig

10

Konfiskera

Beslagta

11

Korpulens

Fetma

12

Labil

Man är osäker och obehärskad, ostabil

13

Lekman

Fackman eller typ en specialist

14

Motivation

Något som driver en

15

Objektiv

Kan vara en lins i en kamra

16

Ordinera

skriva ut eller inviga till en präst eller en biskop

17

Rekvirera

Beställa

18

Replik

Något man ska säga

19

Veto

Hur ett annats land säger nej till en annants land agerande

20

Abrupt

Avbryta

21

Aspekt

Synpunkt

22

Avkastning

Inkomst

23

Fixera

Bestämma,

24

Graverande

Försvårande

25

Korrektur

Provtryck, revider

26

Parantes

Tillägg

27

Partisk

En syn vinkel eller gynnar sin synpunkt

28

Primitiv

Ursprungligen

29

Radikal

Genomgripande, grundligt

30

Proletariat

En egendomslös samhällsklass