Prov Språk Flashcards Preview

Swe > Prov Språk > Flashcards

Flashcards in Prov Språk Deck (9):
1

Semantik

Läran om ordets betydelse

2

Onomatopoetiska

Ljudhärmande ord

3

Arvord

Har ärvts genom generationer så som mamma och vatten

4

Etymologi

Ords ursprung (bibliotek Biblo=bok+tek=förvaringsrum)

5

Synonymer

Ord med liknande betydelser

6

Antonymer

Motsatsord

7

Homonymer

Ord som stavas lika, men betyder olika

8

Homograf

Låter lika men stavas olika (banan, cyckel)

9

Sammansättande

Två ord som sätt ihop (simhall, skrivbord, träningsoverall)