Oftalmologi 1 Flashcards Preview

Oftalmologi > Oftalmologi 1 > Flashcards

Flashcards in Oftalmologi 1 Deck (88):
1

Øjenlågsranden

Margo palpebralis

2

Hvad hedder det øjenlågsrandene samles i medialt og lateralt?

Cantus medialis og cantus lateralis

3

Den lille røde forhøjning i cantus medialis

Caruncula lacrimalis

4

Hvad innerverer n. oculomotorius (III)?

M. obliquus inferior
M. rectus medialis
M. rectus inferior
M. rectus superior
M. levator palpebra

5

Hvad innerverer n. trochlearis (IV)?

M. obliquus superior (indad, nedad)

6

Hvad innerverer n. abducens (VI)?

M. rectus lateralis (abduktion)

7

Hvad innerverer n. facialis (VII) omkring øjet?

M. orbicularis oculi

8

Hvad innerverer sympatikus omkring øjet?

Müllers muskel (er med til at løfte øjenlåget)
Tårekirtlen
M. dilator pupillae
M. levator palpebrae

9

Hvilke kirtler/celler laver tårevæsken?

Meibomske kirtler og bægerceller

10

Hvad innerverer parasympatikus omkring øjet?

Tårekirtlen: Reflektorisk (irritation af slimhinder og emotionelle reaktioner)
M. sphincter pupillae
M. ciliaris

11

Beskriv tåresækkens placering

Bag lig. palpebrae medialis, foran m. orbicularis oculi, lateralt for etmoidalcellerne

12

Hvad er endothelets rolle i cornea?

At pumpe vand ud og holde cornea klar

13

Hvad er karakteristisk for limbus ved cornea?

Stamceller nødvendige for reparative processer efter traumer
Barriere for at bindehindenskar ikke vokser ind i cornea
Udløbssystem for kammervæsken (trabekelværk og Schlemms kanal)

14

Hvad består uvea af?

Iris, corpus ciliare og choroidea

15

Mellem hvilke lag i nethinden sker nethindeløsning?

Mellem indre neuroretina og det enlagede pigmentepithel

16

Hvad afgrænser macula på nethinden?

De temporale karbuer

17

Beskriv groft forløbet af synsbanerne

Retina -> n. opticus i canalis n. optici -> chiasma opticum -> tractus opticus -> corpus geniculatum laterale -> capsula interna -> synscortex i occipitallappen

18

Hvad er et purkinjebillede?

Den direkte refleksion af et billede på hornhindens overflade eller for linsen for- og bagflade

19

Hvad er OCT (Optisk Cohærens Tomografi)?

Via lys dannes et billede af nethindens forskellige lag

20

Hvad kan man se ved undersøgelse af den "røde refleks"?

Man oftalmoskoperer på ca. 1 m afstand. Der reflekteres lys fra den røde fundusbaggrund. Mørke områder skyldes linseuklarheder pga. grå stær.

21

Hvad en dioptrier?

Det inverse af brændpunktsafstanden (D=1/f)

22

Hvad er presbyopi?

Gammelmandssyn
Nærpunktet flyttes længere væk, da øjet evne til at fokusere i forskellige afstande reduceres. Begynder at blive generende fra omkring 40-års alderen, hvor nærpunktet er længere væk end den normale læseafstand.

23

Hvad er hypermetropi?

Langsynethed

24

Hvad er myopi?

Nærsynethed

25

Beskriv fototransduktionen

Lys -> fotoreceptor -> 11-cis-retinal i opsin (dannet fra A-vitamin) -> all-11-trans-retinal -> ændret permeabilitet i ionkanalerne i fotoreceptoren -> hyperpolarisering.
Transretinal tilbageføres til cis-retinalformen i pigmentepithelet.

26

Hvilke typer af fotoreceptorer er der?

Stave med rhodopsin
Tappe med fotopson (rød, grøn eller blå)

27

Hvad skal man spise for at få A vitamin?

Lever, gulerødder, æggeblomme, fede fisk, grønkål, spinat m.m.

28

Hvad gør bipolærcellerne?

De øger kontrastsynet

29

Hvad tester man med anomaloskop?

Farvesynet. Ved fx at teste mængden af rødt og grønt, der skal til før pt. ser en gul referencefarve. Er blandingsforholdet skævt, kan der være nedsat følsomhed for en af farverne.

30

Hvad betyder crowding?

Et fænomen ved amblyopi, hvor evnen til at læse symboler på tavlen forstyrres af andre symboler i nærheden.

31

Beskriv principperne i Snellens tavle

En normalt seende person kan et et bogstav med str. 6 på 6 m afstand: 6/6 = 1,0.
Et bogstav med dobbelt str. har str. 12, og det giver synsstyrken 6/12 = 0,5.
Bogstavsstr. går fra 3 til 60.
Kan pt. ikke se bogstavstr. 60 på 6 m afstand rykkes tavlen til 3 m fra pt. og evt. ind til 1 m.

32

Hvordan undersøges synsstyrke?

I rækkefølge efter, hvad pt kan være med til
1. Snellens/Østerbergs tavle
2. Fingertælling
3. Håndbevægelser
4. Lys fra forskellige retninger (angiv om det er muligt at se lys, og om det er med eller uden projektion)

33

Hvad er karakteristisk for plusglas?

Konvekse
Forstørrer billedindtrykket
Modgående parallakse

34

Hvad er karakteristisk for minusglas?

Konkave
Formindsker billedindtrykket
Medgående parallakse

35

Undersøgelser for skelen

1. Inspektion
2. Hirschbergs test
3. Tildækningsprøven
Skelen ved afdækningsprøven afslører latent skelen

36

Emmetropi

Normalt syn

37

Anisometropi

Forskel i refraktionen mellem de 2 øjne.
Der kan ikke opnås samsyn ved forskel på > 2-3 dioptrier. I disse tilfælde kan anvendes kontaktlinser, som påvirker str. af synsindtrykket langt mindre.

38

Epicantus

Seglformet hudfold medialt for øjet. Ses fx hos asiater og personer med Downs syndrom.

39

Blefarophimosis

Arvelig misdannelse med små øjenspalter

40

Coloboma palpebrae superior

Spalteformet defekt i øvre øjenlåg. Ses ofte i ifm. andre misdannelser.

41

Ectropion

Udaddrejning af øjenlågskanten

42

Lagoftalmus

Utilstrækkelig lukning af øjet

43

Entropion

Indaddrejning af øjenlågskanten
Fx pga chlamydia trachomatis

44

Trichiasis

Fejlstilling af cilierne

45

Blefarospasmer

Kontraktioner i muskulaturen omkring øjnene

46

Blefarochalasis

Posedannelse af øjenlågene

47

Madarose

Fortykkelse af øjenlågene og tab af cilier grundet kronisk inflammation

48

Blefaritis

Kronisk inflammation i øjenlågsranden

49

Hordeolum

Bygkorn
Internt (opstået i meibomsk kirtel)
Ekstrent (opstået i udførselsgang for cilie)

50

Xanthelasmata

Gullige, eleverede hudforandringer i øjenomgivelserne ved hyperlipidæmi

51

Hertels oftalmometer

Kvantiterer lejringen af af øjet.
Normalt ligger hornhindens top 12-20 mm foran laterale orbitarand.
Bedst til at vurdere sideforskel og ændring over tid.
Målingerne foretages med præcision på omkring 2 mm

52

Konkomiterende skelen

Konstant skelevinkel

53

Non-konkomiterende skelen

Skelevinkel varierer med blikretning
Pga. muskelparese (paralytisk) el. mekanisk hindring i bevægelighed (restriktiv)

54

Ord for skelen

Tropi = manifest skelen
Fori = latens skelen
Udad = exo
Indad = eso
Op = sursum
Nedad = deorsum
Fx esotropi

55

Anomal retinal korrespondens

Samordning af synsinput i de to retina trods skelen. Når der ikke er dobbeltsyn ved skelen kaldes det excentrisk fiksation.

56

Xeroftalmi

Tørre øjne

57

Dacryoadenitis

Inflammation i tårekirtlen

58

Schirmers test

Test af tårevæskeproduktion: Filtrerpapir i nederste øjenlågsrand.
Fugtning > 5 mm fra øjenlågsranden på 5 min er normalt.

59

"Break-up time"

Den tid det tager for tårefilmen af udtørre et område af hornhinden. Normalt > 10 sek.

60

Chemosis

Hævelse af conjunktivalsllimhinden

61

Pannus

Karindvækst i cornea

62

Symblefaron

Sammenvoksning af bindehinden i fornices -> udførselsgange fra tårekirtler aflukkes og karindvækst i cornea.
Ses ved pemfigoid

63

Abrasio cornea

Epitheldefekt i cornea. Farves med fluorescein.

64

Typer af hornhindetransplantation

Lamellær: Udskiftning af forandrede dele af corneas anteriore eller posteriore del.
Penetrerende: Alle hornhindens lag udskiftes. Opheler efter 12-18 mdr.

65

Afstødningsreaktion ved hornhindetransplantation

95% fungerer godt efter 5 år
Manglende vaskularisering mindsker risiko for afstødning, hvorfor man ikke behøver at sikre match mellem donor og recipient.
Hyppigst afstødning ved posterior lamellær transplantation (10-15%) da endothelcellerne ikke udskiftes.
Symptomer på afstødning: Sløret syn og rødme.

66

Hypopyon

Pus bag cornea

67

Makulering

Skarpt afgrænset uklarhed, der oftest repræsenterer en ophelet cikatrice efter et traume eller infektion

68

Pterygium

Fold af conjunktiva, som vokser ind over cornea i horisontale median, oftest nasalt. Skyldes skade på den normale barriere mod hornhinden. Frit forskydelig på øjet overflade.
Beh.: Excision og indsættelse af frit conjunctivalt transplantat fra fornix superior.
Recidiv hos <10 %

69

Seidels test

Test ved traume af øjet. Der dryppes med fluorescein, og skylles det væk, tyder det på hul på bulbus.

70

Pseudofakos

Kunstlinse

71

Fakodenesis

Linsen ligger ustabilt og vibrerer

72

Hvor dannes kammervæsken?

Strålelegemet

73

Normal cup/disk ratio

< 0,3

74

Heterokromi

Forskellig pigmentering af iris i de to øjne eller forskellig pigmentering i samme øje

75

Kolobom

Standsningsmisdannelse med ufuldstændig dannelse af iris nedadtil. Kan også omfatte choroidea og strålelegemet.

76

Perimetri

Undersøgelse til detektion af synsfeltet

77

Metoder til at undersøge retina

Oftalmoskopi
Fundusfotografering
Fluorescens angiografi
Metamorfopsier med Amslerkort
Perimetri
Multifokal ERG

78

Amaurosis fugax

Kortvarig synsnedsættelse

79

Hvad består glaslegmet af?

99% vand
Collagen
Hyaloronan

80

Hvor er de stærkeste tilhæftninger af glaslegemet?

Ora serrata
Papillen
Foveola
Større kar

81

Hvad består en vitrektomi af?

Fjernelse af glaslegemet operativt og erstatte det med saltvand

82

Cycloplegi

Akkomodationslammelse

83

Irisdialyse

Afrivning af iris fra dens hæftning til strålelegemet

84

Berlins ødem

Traumatisk ødem i nethinden

85

Angiv normal synstyrke for de første leveår

Fødsel: 0,05
3 mdr.: 0,1
6 mdr.: 0,2
12 mdr.: 0,4
24 mdr.: 1,0

86

Synsundersøgelser hos spædbørn

Preferential looking (Teller kort)
VEP
Optokinetisk tromle

87

Epiphora

Tåreflåd

88

Obskurationer

Uklart syn af minutters varighed