Ollscoil Agus An Bhlian Seo Chugainn Flashcards Preview

Irish- > Ollscoil Agus An Bhlian Seo Chugainn > Flashcards

Flashcards in Ollscoil Agus An Bhlian Seo Chugainn Deck (51):
1

I would like to get a university degree

Ba mhaith liom céim ollscoile a bhaint amach

2

I would like to go to

Ba mhaith liom dul go dtí

3

UCD

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

4

Trinity

Coláiste na Tríonóide

5

DCU

Ollscoil Chathair Baile Átha Cliath

6

I would like to be a

Ba mhaith liom a bheith

7

Primary school teacher

I mo mhúinteoir bunscoile

8

Secondary school teacher

I mo mhúinteoir meánscoile

9

Nurse

I m’altra

10

Engineer

I m’innealtóir

11

Social worker

I m’oibrí sóisialta

12

Scientist

I m’eolaí

13

Doctor

I mo dhochtúir

14

Accountant

I mo chuntasóir

15

I think that I have characteristics that would be suited to that job

Is é mo thuairim go bhfuil tréithe ionam a bheadh oiriúnach don phost sin

16

The course lasts for four years

Magrean an cúrsa trí bliana

17

Then maybe I will do a post grad

Ansin b’fhéidir go ndéanfain iarchéim

18

Then I would like to get a job as

Ansin ba mhaith liom post a fháil mar...

19

Q would like to do an apprenticeship

Ba mhaith liom printíseacht a dhéanamh

20

Electrician

Leictreoir

21

Mechanic

Meicneoir

22

Soldier

Shaighdiúir

23

Baker

Bháicéir

24

Butcher

Bhúistéir

25

Sailor

Mairnéalach

26

Cook

Chócaire

27

Air hostess

Aeróstach

28

I will have to get 300/400/500 points to get A place on that course

Beidh orm trí chéad/ ceithre chéad/ cúig chéad pointe a fháil chun áit a fháil ar an gcúrsa sin

29

I will have to do an interview

Beidh orm dul faoi agallamh

30

There is a great demand for places on that course

Tá an-éileamh ar áiteanna ar an gcúrsa sin

31

I put that down as my first choice on the CAO

Chuir mé é sin síos mar chéad rogha ar an bhfoim CAO

32

I will be delighted if I get a place on that course

Má fhaighim áit ar an gcúrsa sin beidh mé ar mhúin na muince

33

But everything depends on her results of the LC

Ach braitheann gach Rud ar thorthaí na hArdteistiméireachta

34

I have a part time job

Tá post páirtaimseartha agam

35

I work at the weekend

Oibrím ag an deireadh seachtaine

36

I earn ten euro an hour

Tuillim deich euro san uair

37

I put some of my money in the bank

Cuirim cuid den airgead i dtaisce sa Bhanc

38

I will have to give up that job because I have to study for the exams

Beidh orm éirí as an bpost sin mar go mbeidh orm staidéar a dhéanamh do na scrúduithe

39

I do not have a part time job

Níl post páirtaimseartha agam

40

I tried to get one but I did not succeed

Rinne mé iarracht ceann a fháil ach níor éirigh liom

41

I will get one after the exams if I can

Gheobhaidh mé ceann tar éisnna scrúduithe más féidir liom

42

The hours are very long

Tá na huaireanta an-fhada

43

The holidays are wonderful

Tá na laethanta saoire go hiontach

44

Certain qualifications are essential

Tá cáillíochtaí éagsúla riachtantach

45

Computer skills are essential

Tá taithí ríomhaireachta riachtanach

46

I will have to be helpful and understanding

Beidh orm a bheith cabhrach agus tuisceanach

47

Communication skills are essential

Tá scileanna cumarsáide riachtanach

48

I can drive a car

Is féidir liom carr a thiomáint

49

I did the driving test a few months ago

Rinne mé an triail cúpla mí ó shin

50

I will be getting driving lessons

Beidh mé ag fáil ceachtanna tiomána

51

The tax and the insurance will be very expensive

Beidh an cháin agus an t-árachas an-chostach